https://www.fundacjanh.org
Fundacja Promocji Nowej Huty - Logo

Witamy na stronie Fundacji Promocji Nowej Huty!


Jesteśmy dobrymi ludźmi dla których Nowa Huta to nie tylko zwykła dzielnica, a jej mieszkańcy to niezwykli ludzie! Promujemy, kreujemy, walczymy ze stereotypami, a przede wszystkim pomagamy potrzebującym dzieciom, osobom chorym oraz starszym. W związku z naszymi działaniami założona została Fundacja Promocji Nowej Huty.

Fundacja Promocji Nowej Huty - Logo

O fundacji


Fundacja Promocji Nowej Huty (wcześniej Fundacja Wspierania, Kreowania i Promocji Nowej Huty) powstała w 2013 roku z inicjatywy niezależnych młodych osób, pochodzących z różnych nowohuckich środowisk.

Sebastian Adamczyk, Magda Jędrzejko i Marta Bielecka postanowili połączyć swoje pomysły i siły, aby zmienić wizerunek pięciu nowohuckich dzielnic. Zaczynając od dzielnicy XIV – Czyżyny, przez dzielnicę XV – Mistrzejowice, XVI – Bieńczyce, XVII – Wzgórza Krzesławickie, aż po dzielnicę XVIII – Nową Hutę. Fundacja współpracując z organizacjami III sektora, a w szczególności przy wsparciu przychylnych i życzliwych osób, inicjuje społeczno – kulturalne wydarzenia, tworząc centrum promocji Nowej Huty.

Obecnie w pracę fundacji na stałe zaangażowanych jest ok. 10 osób oraz coraz szersze grono sympatyków i wolontariuszy, dzięki którym możliwy jest dalszy rozwój.

„Budowa” przestrzeni, w której spotykają się różne organizacje społeczne, jest priorytetem dla działań na rzecz dobrego wizerunku Nowej Huty. Korzystając z ogromnego potencjału i wspólnych możliwości, fundacja tworzy miejsca do realizowania marzeń, takie jak Radio Nowa Huta. Powstają kolejne projekty, które angażują i integrują społeczność lokalną, a przede wszystkim wspierają rozwój i promocję dzielnic nowohuckich.

43
Sfinanowanych Stypendiów
142
Zrealizowanych Projektów
12
Zorganizowanych imprez

Partnerzy StrategiczniFundacja Promocji Nowej Huty - Logo

Zespół


Sebastian Adamczyk - Fundacja Promocji Nowej Huty - Kontakt
SEBASTIAN ADAMCZYK

ktoś musi rządzić (fundator i prezes)

Sebastian – fundator i prezes Fundacji. Lokalny patriota – Radny Nowej Huty.

Mateusz Marchocki - Fundacja Promocji Nowej Huty - Kontakt
MATEUSZ MARCHOCKI

żeby się zwiedzalo (koordynator projektu eNHa Trip)

Mateusz – członek zespołu Fundacji. Pilnuje tego, aby wycieczki po naszej dzielnicy dostarczały wielu wrażeń.

Magda Rymarz - Fundacja Promocji Nowej Huty - Kontakt
MAGDA RYMARZ

żeby wyglądało (strona wizualna i graficzna)

Magda – w Fundacji pełni rolę Koordynatora Działu Wizualnego łącząc ze sobą dwie pasje: fotografię i Nową Hutę.

Marta Woźniak - Bielecka - Fundacja Promocji Nowej Huty - Kontakt
MARTA WOŹNIAK – BIELECKA

żeby było z kim (ludzie)

Marta – absolwentka kierunku „Zarządzanie”. Radna Nowej Huty, w Fundacji koordynatorka działu HR.

43
Wolontariuszy
142
Dobroczyńców
12
Partnerów
43
Wolontariuszy
12
Partnerów
Fundacja Promocji Nowej Huty - Logo

Misja


Celem działania fundacji jest stworzenie NOWEJ Nowej Huty dzięki naszym działaniom. Szerzymy lokalny patriotyzm poprzez jednoczenie organizacji społeczno – kulturalnych, aby stworzyć „koło napędowe” prężnego rozwoju dzielnic. Potencjał jest, ale tylko wspólne działania umożliwią realizację założeń. Nie oklaski są najważniejsze w podejmowanych działaniach czy małych sukcesach, lecz spokój ducha po dobrze wypełnionej misji.

 

Wymagać od innych, dając od siebie! Bo wszystko nam wolno, ale nie wszystko nam przystoi.

SZUKAĆ

pomysłów, szczęścia, spełnienia, spokoju, stabilizacji, harmonii, swojego miejsca, odpowiedzi, nadziei

TWORZYĆ

wizerunek, przestrzeń, strefę, punkt, pozycję, lokalizację, dostęp

WSPOMAGAĆ

potrzebujących, wykluczonych społecznie, młodych, seniorów, przedsiębiorców, instytucji, szkół, organizacji

INSPIROWAĆ

do samorealizacji, przemyśleń, tworzenia własnych pomysłów

REALIZOWAĆ

przedsięwzięcia, projekty, eventy, imprezy, wydarzenia, szkolenia, konferencje, wyjazdy, spotkania, zabawy

MOBILIZOWAĆ

do zmiany, pracy, rozwoju, poprawy, edukacji, świadomości, zaradności, aktywności, spotkań, pomocy

Fundacja Promocji Nowej Huty - Logo

Wizja


Każda dzielnica „z trudnościami” dzięki aktywności i aktywizacji sił, ma zasoby do pokonania przeszkód, zarówno z perspektywy dorosłego, dziecka jak i młodzieży. Dlatego dając szanse na wspólne działanie i miejsce do realizacji założonych celów zawartych w statucie tworzymy więcej – i możemy więcej. Wizja silnej, sprawnej i odpowiedzialnej organizacji jeszcze bardziej napędza nas, by doskonalić się w każdej możliwej dziedzinie.

Nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych, ale też wchodzimy im naprzeciw. Wieloma drogami zmierzamy do tego, by być rozpoznawalnym i cenionym partnerem do współpracy, jak również poszerzamy grono odbiorców i sympatyków.

 

„Wizja to nie wszystko, trzeba ją połączyć z działaniem. Nie wystarczy wpatrywać się w schody – musimy wspinać się po ich stopniach.“
– Vaclav Havel

Font Resize