https://www.fundacjanh.org
  • Razem Możemy Więcej

    Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

Dofinansowanie projektu:

Na mocy umów zawartych pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Fundacją Promocji Nowej Huty od 25 lipca 2022 do końca przyszłego 31  grudni 2023  roku realizowany będzie projekt „Dobro Wraca” wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Kwota zadania wynosi 940 000 zł, z czego otrzymaliśmy aż 906 400 zł dofinansowania na działania na rzecz integracji społecznej i aktywizacji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce!🇵🇱

Na mocy umów zawartych pomiędzy Minister Rodziny i Polityki Społecznej a Fundacją Promocji Nowej Huty od początku sierpnia 2022 do końca przyszłego 31  grudni 2023  roku realizowane będzie projekt ” Dobro Wraca” wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Kwota zadania wynosi 940 000 zł, z czego otrzymaliśmy aż 906 400 zł dofinansowania na działania na rzecz integracji społecznej i aktywizacji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce!🇵🇱

plakat

Działania fundacji:

wsparcie w procesie pośrednictwa pracy i w kontaktach z pracodawcami,

warsztaty aktywizacyjne,

pomoc terapeutyczna - psychologiczna/psychoterapeutyczna,

profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca,

wsparcie w zakresie niezbędnych tłumaczeń, także w kontaktach z instytucjami publicznymi czy prywatnymi (np. zakładanie konta bankowego, nabywanie nieruchomości, spełnianie obowiązków obywatelskich itp.).

organizowanie lub pomoc w znalezieniu i finansowaniu kursów, szkoleń lub innych form kształcenia,

wsparcie w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji,

profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,

Kto może skorzystać z działań projektu?

CUDZOZIEMCY, LEGALNIE PRZEBYWAJĄCY W POLSCE, WYMAGAJĄCY WSPARCIA W JEDNYM LUB WIĘCEJ OBSZARACH PRIORYTETOWYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE,

CUDZOZIEMCY, KTÓRZY PRZYJECHALI DO POLSKI Z PAŃSTW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ, NP. ZWIĄZANEJ Z PROWADZONYMI NA ICH TERENIE DZIAŁANIAMI ZBROJNYMI (W TYM NA UKRAINIE),

CUDZOZIEMCY, KTÓRZY ZOSTALI EWAKUOWANI W UBIEGŁYM ROKU DO POLSKI W RAMACH RZĄDOWEGO WSPARCIA SOJUSZNIKÓW Z AFGANISTANU,

CUDZOZIEMCY, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI W ZWIĄZKU Z EWAKUOWANIEM Z OBSZARÓW OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI WOJENNYMI NA UKRAINIE.

Nasz Zespół

Tworzą go ludzie z doświadczeniem i pasją

Pośrednik Pracy

Doradca Zawodowy

Pracownik Socialny

Prawnik

Psycholog

Wolontariusze

Skontaktuj się z nami

Chcesz dołączyć do projektu ?

    Rekrutacja

    Miejsce realizacji projektu
    Font Resize