https://www.fundacjanh.org

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Fundacja Promocji Nowej Huty
os. Na Wzgórzach 15/21
31-722 Kraków

Номер KRS:
0000447679

Номер NIP:
6783146940

Номер REGON:
122777790

Номер счета фонда:
Bank BGŻ BNP Paribas SA
56 2030 0045 1110 0000 0259 5690

ФОНД ПРОДВИЖЕНИЯ NOWA HUTA

os. Centrum d7/u8
31-907 Kraków
Pawilon – obok Biletów MPK

Телефон:
E-Mail:

eNHa TRIP – ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТОЧКА

ul. Ujastek 1
31-753 Kraków
Budynek Z

Телефон:
E-Mail:

© 2019 Fundacja Promocji Nowej Huty. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Размер шрифта