https://www.fundacjanh.org
Fundacja Promocji Nowej Huty - Logo

Foundation's Scope of Activity

About what we do

Firstly, statutory activities of the Promotion of Nowa Huta Foundation include training courses and delivery services for employers. As a part of offered services, we work on a financing project and inform Clients of potential sponsors. We analyze the ideas of our Clients, checking the eligibility of expenses and accessible sources of financing. If the need arises, we help people initiate cooperation with local Colleges and Universities, with which have stable working partnerships, for work concerning our areas (Research & Development). We also help cooperate with banks and financing institutions which ensure financing investments.

Currently we work in following areas:

  • Open and exclusive training courses
  • Soft skill courses
  • Professional courses
  • Managing courses
  • Acquiring EU funding
  • Delivery service and consultations
  • Project management

The Promotion of Nowa Huta Foundation is a member of the Polish Chamber of Training Companies, as shown on the official certificate below.

National Training Fund (KFS)

What it's all about

“Krajowy Fundusz Szkoleniowy”, that is the National Training Fund, is the solution designed by the Minister of Labour and Social Policy and financing from the Labour Fund. Its purpose is to help employers who support retraining and updating the knowledge of their employees.

The goal of KFS is to prevent loss of employment by hired workers due to lack of qualification caused by the shifting economic dynamics. Increasing investment in HR potential should improve the company’s position, as well as the employees’ on the competitive labor market.

All employers can apply for the training financing, as stated by art. 2 pt. 1 point 25 of Polish Act on Employment Promotion & Labour Market, which includes organizational units without a legal personality and natural persons, as long as they have at least one employee under contract.

All employees can be trained with the National Training Fund funding. It doesn’t matter if their contract is for an indefinite term, a fixed term, full-time or part-time. KFS is not granted for business without any employees, or with employees contracted for a specific task only.

KFS resources are granted for business employers according to the EU competition law as de minimis aid.

Expenses covered by KFS

Areas of involvement

AUDIT OF NEEDS

Evaluation of needs in terms of employee training, and providing help with applying for financing resources from KFS.

TRAINING

Employee training courses and postgraduate studies, supported or initiated by the employer.

CERTIFICATIONS

Certified exams and professional licenses which validate new skills and qualifications.

PRELIMINARY TESTING

Medical and psychological examinations, required for entering the training program or professional work afterwards.

TOTAL FUNDING AMOUNT

Covers 80% or 100% (if it concerns micro businesses) of training expenses, up to 300% of the average annual salary per employee.

Fundacja Promocji Nowej Huty - Logo

Trainers and Educators

(A really smart bunch!)

ANNA WÓJTOWICZ
professional trainer


Anna Wójtowicz - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Graduate of Political Science from Local Government and Politics Department, consultant and author of several dozen social projects, investments for businesses and local government units. She gained experienced by participating in following projects: the Infrastructure and Environment Programme, the Polish Ombudsman, Regional Development Operational Program/Smart Growth Operational Programme, (Sectoral) Operational Programme ‘Human Resources Development’, POWER: Knowledge Education Development, Norway Grants, European Economic Area in finances 2004-2006, 2007-2013 and current 2014-2020.

She has practical experience in the area of project management (such as: finances, monitoring and evaluation, promoting projects, project result sustainability) as well as public procurement and finance. She also gained professional experience in private businesses, ngo organizations and public finance related organizational entities (such as Head of the EU Fundings Department, Head of the Fundraising and Strategic Partners Department, Head of the Science, Research and Technology Transfer Department).

SEBASTIAN ADAMCZYK
 educator,  trainer


Usługi doradcze, finansowe, bankowość. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Marketing, zasoby ludzkie. III sektor NGO oraz samorząd.
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej od 2012 r. Zajmujący się rekrutacją oraz rozwojem pracowników poprzez wypracowanie ścieżki rozwoju systemu motywacyjnego, awansów dla pracowników. Przedsiębiorca z kilkunastoletnią praktyką w prowadzeniu licznych szkoleń, usług doradczych z różnych branż.
Uczestnik wielu szkoleń, ciągle uczący się i rozwijający własny warsztat pracy. Specjalista od nowoczesnych technik oraz metod uczenia się. Uczestnik, koordynator wielu projektów dla przedsiębiorców i pracowników, również w sektorze NGO. Radny dzielnicowy, członek wielu projektów prospołecznych i rad programowych.Posiada doświadczenie zawodowe jako trener biznesu, specjalistk ds. PR i Relacji Inwestorskich

Wyższe w trakcie – Kierunek Zarządzanie spec. Zarządzanie Firmą.
Przeprowadzanie szkoleń otwartych i zamkniętych. Zajęć i prelekcji w szkołach, fundacjach i podczas kongresów. Jako trener biznesu prowadził wiele szkoleń i prelekcji dla pracowników każdego szczebla w tym właścicieli i kadry menadżerskiej.

EWELINA ZDEBSKA
PhD in humanities studies, professional trainer


Ewelina Zdebska - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się metodyką pracy socjalnej, problemami i kwestiami społecznymi, metodyką pracy asystenta rodziny. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Była członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Labor et Educatio” w latach 2013-2015. Obecnie sekretarz czasopisma „Homo et Societas”. Członek Zespołu ds. opracowywania i wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 dla Gminy Iwanowice. Autorka publikacji z zakresu pracy socjalnej, problemów społecznych, starości, rodziny oraz opieki hospicyjnej i paliatywnej. Jest sekretarzem Rady Naukowej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz od 2014 roku jest członkiem Rady Naukowej All-Ukrainians Association od Palliative and Hospice Care. Czynnie współpracuje z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci oraz Klubem Wersalik.

JAROSŁAW WÓJTOWICZ
legal advisor


Jarosław Wójtowicz - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce.

Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house), a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

LESZEK ZAKRZEWSKI
PhDs in social sciences, educator, IT specialist & trainer


Leszek Zakrzewski - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwent WSRP w Siedlcach – Wydział Matematyczno-Chemiczny (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) – magister chemii. Uniwersytet Śląski w Katowicach – informatyka. IBS PAN w Warszawie – studia doktoranckie informatyki. Długoletni nauczyciel akademicki, pracownik naukowy (PSW Biała Podlaska, SAN Łódź, SWBJ Kraków i SWBJ Warszawa – adiunkt, dziekan wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie, WSP Warszawa – dyrektor Instytutu Nauk Medycznych i Nauk Społecznych).

Prowadził zajęcia z zakresu pedagogiki, informatyki, pedagogiki specjalnej, psychoprofilaktyki, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Promotor wielu prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Prezes Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Mediów Cyfrowych. Trener w wielu firmach szkoleniowych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie (nauczyciel, trener, terapeuta, dyrektor poradni PP). Organizator i wykonawca wielu szkoleń z zakresu informatyki, pedagogiki, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych.

RADOSŁAW POTOK
solicitor


Radosław Potok - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Absolwent Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta międzynarodowych programów (Wydział Prawa Tel Aviv University), publikuje artykuły naukowe w fachowej prasie prawniczej. Od 2015 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

URSZULA MIGAS
hairdresser, educator, businesswoman


Urszula Migas - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Mistrz i czeladnik fryzjerstwa. Od 14 lat związana z branżą fryzjerską. Działa zgodnie z zasadą, że w każdym człowieku należy znaleźć perełkę piękna. Swoją karierę rozpoczęła od 3 letnich praktyk zawodowych, po których osiągnęła tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer. Następnie, ciągle doskonaląc swoją technikę pracy, ukończyła liczne kursy i szkolenia. W 2016r. zdobyła tytuł Mistrza w zawodzie fryzjer. Od tego momentu przekazuje wiedzę i doświadczenie swoim podopiecznym. W 2017r. otworzyła pierwszy salon fryzjerski sygnowany jej nazwiskiem. UM Metamorfoza z roku na rok rozwija się poprzez wprowadzanie kolejnych zabiegów oraz usług, jak również przed podnoszenie kwalifikacji całego zespołu. W salonie stawiamy również bardzo duży nacisk na kulturę obsługi klienta oraz wysoką jakość produktów i wyposażenia salonu. Taki sposób pracy stara się przekazać swoim praktykantom.

Font Resize