Search
Close this search box.

SZKOLENIA

KURSY / USŁUGI DORADCZE / DOTACJE Z UE

O PROJEKCIE

Jednych z działań statutowych Fundacji Promocji Nowej Huty są szkolenia i usługi doradcze dla przedsiębiorców. W ramach oferowanych usług opracowujemy projekt o dofinansowanie oraz informujemy o potencjalnych źródłach dofinansowania. Analizujemy pomysły Klientów, sprawdzając przy tym kwalifikowalność wydatków oraz dostępne źródła finansowania. W razie konieczności pomagamy nawiązać współpracę w zakresie prac (B+R) z uczelniami wyższymi, z którymi na codzień współpracujemy. Pomagamy również nawiązać współpracę z bankami oraz instytucjami finansowymi zabezpieczającymi finansowanie inwestycji.

Obecnie działamy w następujących obszarach:

 • Szkolenia otwarte i zamknięte
 • Szkolenia miękkie
 • Kursy zawodowe
 • Szkolenia menedżerskie
 • Pozyskiwanie środków UE
 • Usługi doradcze i konsultingowe
 • Zarządzanie projektami

Fundacja Promocji Nowej Huty jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

W ramach współpracy z naszą Fundacją możesz sfinansować:
szkolenia indywidualne / grupowe / szyte na miarę / podnoszące kwalifikację / rozwojowe i badawcze / kompetencyjne / kursy i szkolenia zawodowe.

W sprawie zorganizowanych grup szkoleniowych „szkoleń zamkniętych” prosimy o bezpośredni kontakt z Prezesem Sebastian Adamczyk – tel. 510-313-661

Wspieranie wysokiej jakości usług rozwojowych i zarządzania firmami szkoleniowymi i doradczymi leży nam na sercu od początku istnienia Fundacja Promocji Nowej uty dlatego w 2019 roku została opracowana pierwszą wersję Kodeksu Dobrych Praktyk Fundacji Promocji Nowej Huty, który określał preferowane zachowania i postawy z punktu widzenia dobrego imienia branży, obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska i ochrony interesów branży. W 2019 roku wdrożyliśmy nasz branżowy standard jakości, jakim był Standard Usług Szkoleniowych, a w 2022 roku uzyskaliśmy jego re-cerytyfikacje.

Stosujemy się do:

AKTUALNY NABÓR NA SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Oferta współpracy w pozyskaniu dotacji na – Usługi Szkoleniowe / Doradcze dla Pracowników i kadry menadżerskiej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców z Całej Polski ze specjalnymi warunkami dla Województwa Małopolskiego. Proponujemy dla Państwa rozwiązania mające charakter dofinansowania w 50%, 80% oraz 100% na przygotowane dla Państwa usługi.

Aktualnie prowadzimy nabór i zapewniamy współpracę w tematy szkoleń zdalnych i stacjonarnych.

Większość z naszych projektów jest całkowicie finansowana w 100% z środków EU! Jesteśmy firmą z bardzo szeroką ofertą dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

W najbliższym czasie zapewniamy trzy projekty:

 • Bony Sukcesu – Przygotowanie strategii rozwojowej / marketingowej i wdrożenie nowych narzędzi -w ramach projektu przewidziany budżet na reklamę !
 •  Mbony Plus – Szkolenia i doradztwo- głównie szkolenia kompetencyjne i miękkie biznesowe! Szkolenia dofinansowanie do 80% z środków UE – pomagamy pozyskać wkład własny 20% co sprawia że szkolenia są w 100% refundowane !

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy- Szkolenia dofinansowane w 100%

 

 • Kierunek Kariera – Szkolenia specjalistyczne dla PRACOWNIKÓW! w 85%-100% dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Pracy – program nastawiony na kompetencje twarde! Możliwość zorganizowania bez udziału finansowego pracodawcy! Projekt w ramach którego sfinansujemy:
  – Prawo Jazdy – KAŻDEJ KATEGORII !
  – Uprawnienia specjalistyczne np: Wózki Widłowe, Wysięgniki, Maszyny Rolnicze, HDS, itp…
  Kursy Grupowe oraz indywidualne każdego poziomu zaawansowania:
  – Kursy Językowe – Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Niemiecki,
  – Kursy komputerowe dla osób w każdym wieku !
  – Szkolenia i egzaminy dla uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.

 

Wybrane programy szkoleniowe dostępny do organizacji przez naszą instytucję szkoleniową.

JESTEŚMY INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ Z NAJWYŻSZĄ MOŻLIWĄ CERTYFIKACJĄ DOSTĘPNĄ W UNII EUROPEJSKIEJ! PRAKTYKAMI RYNKU I WIEMY JAKIE SĄ WYZWANIA ORGANIZACJI W DZISIEJSZYCH CZASACH.

Budujemy cykle szkoleniowe (Akademie) i dedykowane szkolenia w oparciu o Państwa potrzeby. Dopasowujemy szkolenie do potrzeb firmy, organizacji uczestników oraz wyzwań w danej branży. Po wstępnej analizie wyzwań do każdego tematu dobieramy odpowiedniego Trenera lub Trenerów praktyków biznesu pasujących do potrzeb Państwa organizacji.

Istnieje możliwość łączenia różnych modułów lub kształtowania wyłącznie poszczególnych kompetencji poprzez szkolenia podstawowe i treningi dla osób zaawansowanych.

SZKOLENIA MIĘKKIE, BIZNESOWE W WIĘKSZOŚCI – KTÓRE SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ STANDARDÓW SZKOLENIOWYCH!

Poznaj i wybierz, interesującą Cię kategorię szkoleń!

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH PRZEZ NAS SZKOLEŃ I TEMATYK – PROSIMY O KONTAKT O KONKRETNĄ OFERTĘ  I DOSTĘPNOŚĆ

SZKOLENIA SPRZEDAŻ, TELEMARKETING I NEGOCJACJE

 

 1. Skuteczna sprzedaż przez telefon – podstawy telemarketingu (szkolenie podstawowe)
 2. Telemarketing – techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym (szkolenie zaawansowane)
 3. Sprzedaż usług energetycznych przez telefon
 4. Sprzedaż produktów i usług finansowych przez telefon
 1. Kreatywna sprzedaż przez telefon
 2. Telefoniczne umawianie spotkań
 3. Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta w Salonie Firmowym
 4. Skuteczny cross- i up selling w Biurze Obsługi Klienta – sprzedaż w punkcie obsługi klienta
 5. Sprzedaż bezpośrednia – elementarz pracy handlowca
 6. Sztuka odkrywania i pozyskiwania nowych klientów
 7. Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management
 8. Techniki sprzedaży bezpośredniej na rynku B2C
 9. Techniki sprzedaży bezpośredniej na rynku B2B
 10. Techniki pokonywania obiekcji i obrony ceny
 11. Techniki finalizacji i pokonywania obiekcji w sprzedaży
 12. Cross- i up – selling w sprzedaży bezpośredniej
 13. Skuteczne finalizowanie sprzedaży
 14. Techniki utrzymania klienta – trening umiejętności handlowych – NOWOŚĆ!
 15. Perswazja i wywieranie wpływu w sprzedaży
 16. Merchandising w praktyce, czyli jak sprzedawać więcej?
 17. Negocjacje handlowe (szkolenie podstawowe)
 18. Negocjacje handlowe     –     doskonalenie     umiejętności      negocjacyjnych      (szkolenie zaawansowane)
 19. Negocjacje sprzedażowe
 20. Rozmowa negocjacyjno-handlowa
 21. Sprzedaż konsultacyjna (sprzedaż doradcza)

SZKOLENIA   MENEDŻERSKIE   –    PRZYWÓDZTWO    I ZARZĄDZANIE -szkolenia

rozwijające kompetencje menadżerskie

 1. Leadership, czyli przywództwo
 2. Budowanie autorytetu i kształtowanie wizerunku menadżera
 3. Podstawy zarządzania zespołem pracowników
 4. Nowoczesne style kierowania w zarządzaniu pracownikami
 5. Planowanie i organizowanie pracy zespołu
 6. Strategie efektywnego podejmowania decyzji menedżerskich
 7. Sztuka delegowania
 8. Ocena okresowa pracowników – szkolenie dla menedżerów prowadzących rozmowy oceniające
 9. Rekrutacja i selekcja pracowników
 10. Rekrutacja i budowanie zespołu handlowego/operacyjnego – dla samodzielnie rekrutujących menadżerów
 11. Budowanie zespołów i efektywna komunikacja
 12. Asertywna komunikacja i wywieranie wpływu w zarządzaniu pracownikami
 13. Motywacja pozapłacowa – motywowanie pracowników w efektywnym zarządzaniu zespołem
 14. Automotywacja  w   pracy   –   zapobieganie   wypaleniu   zawodowemu   (szkolenie      dla menadżerów)
 15. Coaching w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży
 16. Zarządzanie projektami
 17. Warsztat efektywnego Project Manager’a – dla doświadczonych Project Managerów
 18. Zarządzanie konfliktem i skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 19. Strategiczne zarządzanie zmianą dla Top Menadżerów (Zarząd, Dyrektorzy)
 20. Zarządzanie zmianą w organizacji
 21. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 22. Sztuka prezentacji w procesie zarządzania zmianą
 23. Strategie obsługi klienta. Obsługa Klienta – strategiczna przewaga firmy. Szkolenie dla Dyrektorów, Kierowników DOK, Sprzedaży i Marketingu
 24. Komunikacja w zarządzaniu w oparciu o model Extended DISC®
 25. Coachingowy styl zarządzania i współpracy w zespole
 26. Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym – HIT!
 27. Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników – szkolenie menedżerskie – NOWOŚĆ!
 28. Zarządzanie różnorodnością w efektywnym zarządzaniu zespołem
 29. Grywalizacja – projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej
 30. Zarządzanie przez cele
 31. Zarządzanie kryzysem i sytuacjami kryzysowymi w pracy managera zespołu NOWOŚĆ!

SZKOLENIA OBSŁUGA KLIENTA I CALL    CENTER, TELEMARKETING – KADRA OPERACYJNA

 

 1. Profesjonalna obsługa klienta
 2. Profesjonalna obsługa klienta i budowanie długofalowych relacji z Klientami
 3. Profesjonalna obsługa klienta w kontakcie telefonicznym – HIT
 4. Profesjonalna Obsługa Klienta z elementami zarządzania emocjami i stresem – szkolenie dla pracowników infolinii alarmowych – Dyspozytorów Pogotowia Ratunkowego, Gazowego, Energetycznego itd.
 5. Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością
 6. Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego – HIT
 7. Skuteczny cross- i up selling w Biurze Obsługi Klienta – sprzedaż w punkcie obsługi klienta
 8. Reklamacje i obsługa trudnego klienta
 9. Reklamacje i obsługa trudnego klienta w kontakcie telefonicznym
 10. Postawa asertywna w obsłudze trudnego klienta
 11. Postawa asertywna i zarządzanie stresem w rozmowach telefonicznych
 12. Korespondencja biznesowa – standardy komunikacji pisemnej
 13. Profesjonalna korespondencja biznesowa – e -mail korespondencja
 14. Profesjonalna pisemna korespondencja biznesowa z elementami budowania relacji
 15. Skuteczne prowadzenie badań telefonicznych
 16. Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management – HIT!
 17. Coaching na stanowisku pracy – szkolenie On the Job Training

SZKOLENIA OBSŁUGA KLIENTA I CALL    CENTER, TELEMARKETING – KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w call center – szkolenie dla menadżerów call center
 2. Zarządzanie zespołami call center – dla liderów i średniej kadry operacyjnej
 3. Zarządzanie zespołem infolinii – dla liderów i średniej kadry operacyjnej
 4. Zarządzanie zespołem sprzedażowym w call center
 5. Coaching i monitoring – skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center
 6. Motywowanie pracowników call center (obsługa klienta i telemarketing)
 7. Raportowanie i analiza danych w call center – szkolenie podstawowe
 8. Analiza wskaźników    call    center    –    zaawansowane    szkolenie    dla    doświadczonych menadżerów call center
 9. Zarządzanie projektami call center – dla kierowników projektów w call center
 10. Zarządzanie zespołami call center – dla liderów i średniej kadry operacyjnej
 11. Sprzedaż konsultacyjna projektów call center – działy sprzedaży call center
 12. Rekrutacja i selekcja pracowników call center – szkolenie dla HR call center
 13. Ocena okresowa pracowników call center

SZKOLENIA WINDYKACJA – szkolenia windykacyjne dedykowane Działom Windykacji – telefonicznej i bezpośredniej

 

 1. Skuteczna windykacja przez telefon – telewindykacja (szkolenie podstawowe) – HIT!
 2. Typologia dłużników i strategie windykacyjne – szkolenie zaawansowane NOWOŚĆ!
 3. Windykacja w kontakcie bezpośrednim
 4. Zaawansowane negocjacje windykacyjne
 5. Windykacja w terenie – On the Job Training
 6. Prawne aspekty windykacji (szkolenia podstawowe i zaawansowane)
 7. Prawne metody dochodzenia należności małych i średnich przedsiębiorstw
 8. Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności-szkolenie dla bankowości
 9. Windykacja należności czynszowych (szkolenie dla spółdzielni mieszkaniowych)
 10. Windykacja dla Przedstawicieli Handlowych
 11. Jak uniknąć współpracy z niesolidną firmą? BIAŁY WYWIAD – narzędzia weryfikacji wiarygodności kontrahentów biznesowych

SZKOLENIA PRAWNE – szkolenia rozwijające kompetencje w różnych obszarach prawnych, często niezbędne na większości stanowisk piastowanych w firmach

 1. Prawne aspekty umów handlowych
 2. Prawne aspekty obsługi reklamacji
 3. Prawa autorskie i ochrona własności intelektualnej w działalności gospodarczej
 4. Prawne aspekty windykacji (szkolenia podstawowe i zaawansowane)
 5. Kodeks Spółek Handlowych w zarządzaniu firmą
 6. Kodeks Spółek Handlowych w praktyce zarządzania grupą kapitałową
 7. Warunki kontraktowe FIDIC
 1. Zarządzanie roszczeniami – claim management.

SZKOLENIA HR – dedykowane pracownikom Działów Personalnych, Działów HR

 1. Assessment/ Development Center jako metody diagnozy kompetencji

– szkolenie dla HR

 1. Efektywna rekrutacja: Sprzedaż oferty pracy – szkolenie dla rekruterów i head hunterów
 2. Train the trainers – podstawy pracy Trenera
 3. Train the trainers – poziom II
 4. Grywalizacja – projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej – NOWOŚĆ!

SZKOLENIA ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, FINANSE I CONTROLLING

 1. Finanse dla niefinansistów – dane finansowe w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
 2. Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel – NOWOŚĆ!
 3. Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe
 4. Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
 5. Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą
 6. Controlling inwestycyjny – Planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego
 7. Finanse korporacyjne w praktyce – jak zapanować nad ogromną liczbą danych
 8. Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie
 9. Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwie
 10. Dashboard – efektywne tworzenie pulpitów managerskich
 11. Profesjonalna analiza i ocena projektów inwestycyjnych
 12. Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 13. Podstawy controllingu w praktyce, czyli jak skutecznie wspierać managerów
 14. Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce
 15. Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej i kontrahenta
 16. KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności, czyli jak skutecznie mierzyć efektywność?

SZKOLENIA MARKETING I PR

 1. Budowanie wizerunku firmy
 2. Efektywne działania promocyjne = kampania 360⁰
 3. Nowoczesny marketing bez tabu
 4. Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek

SZKOLENIA EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA – szkolenia rozwijające kompetencje w różnych obszarach, często niezbędne na większości stanowisk piastowanych w firmach

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Efektywna komunikacja w budowaniu zespołu (szkolenie dla zespołów pracowników)
 3. Komunikacja projektowa
 4. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 5. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy
 6. Efektywność osobista w planowaniu i realizacji zadań
 1. Korporacyjny wojownik – siła automotywacji
 2. Profesjonalny wizerunek w biznesie
 3. Autoprezentacja – nowoczesne dbanie o wizerunek własny
 4. Automotywacja w pracy (szkolenie dla pracowników)
 5. Automotywacja w pracy (szkolenie dla menadżerów)
 6. Zarządzanie stresem
 7. Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami
 8. Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian
 9. Work -life balance – równowaga pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym

SZKOLENIA   ZAWODOWE – BRANŻOWE  –ROZWIJAJĄCE  KOMPETENCJE STANOWISKOWE

 1. Profesjonalna asystentka Prezesa Zarządu
 2. Efektywna rekrutacja: Sprzedaż oferty pracy – szkolenie dla rekruterów i head hunterów
 3. Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom podstawowy
 4. Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom średniozaawansowany
 5. Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom zaawansowany

PROFESJONALNE SZKOLENIA w stałych lokalizacjach: KRAKÓW, ŁÓDŹ, GDAŃSK, WROCŁAW, KATOWICE, WARSZAWA, POZNAŃ,   – możliwość organizowania szkoleń i innych usług na terenie całej Polski

 

Możliwość organizacji szkoleń po angielsku, rosyjsku oraz części szkoleń po niemiecku, hiszpańsku i w innych językach.

Zainteresował Cię dany temat szkolenia?

Skontaktuj się z nami, a prześlemy Ci wszystkie szczegóły!

Nie wiesz czego szukasz lub szukasz czegoś dla swojego działu? Skontaktuj się z nami, pomożemy!

Zapraszamy do kontaktu!

Sebastian Adamczyk Prezes

Fundacji Promocji Nowej Huty

Nasza stała oferta szkoleń dostępnych od ręki

Sale wynajmowane na potrzeby szkoleniowe są bogato i kompleksowo wyposażone. Posiadają klimatyzację, znajdują się w niech sprzęty multimedialny, bardzo dobre nagłośnienie czy bezprzewodowy internet. Każda sala szkoleniowa ma dostęp do światła dziennego, a w razie potrzeby istnieje możliwość zaciemnienia pomieszczenia. Zaletami wynajmowanych przez nas sal, są dobre lokalizacje z połączeniami komunikacyjnymi, parkingiem i zapleczem sanitarnym.

*szczegółowy program,miejsce prowadzenia oraz oferta szkolenia dostępny po kontakcie mailowym lub w naszej siedzibie. Szkolenia szyte na miarę, dostosowane do indywidualnych zamówień.

SZKOLENIA OTWARTE

CZYM JEST KOMBINAT MARKETINGU

Każdego dnia korzystamy z internetu. Mamy tam skrzynki mailowe, konta w mediach społecznościowych, prowadzimy biznes online. Jednak czy potrafimy wykorzystywać potencjał jaki leży w powszechnie dostępnych narzędziach? Wielu coś słyszało, ale nie do końca wiadomo skąd bije ten dzwon. Dla-tego postanowiliśmy organizować spotkania marketingowe, które otworzą oczy każdemu, kto chce zgłębiać wiedzę na temat marketingu online.

Spotkania szkoleniowe odbywają się cyklicznie w Nowej Hucie w kultowym miejscu na mapie tej dzielnicy. Nie bez przyczyny projekt nosi swoją nazwę, bowiem wykłady odby-wają się w zabytkowych „pałacach” czyli w budynku S cen-trum administracyjnego. To atrakcyjna lokalizacja nie tylko dla nowohucian, ale także urban explorerów, miłośników historii i architektury, którzy lubią odwiedzać niedostępne na codzień miejsca. Wykłady prowadzone są w monumentalnej sali teatralnej, której klimat przenosi w czasy minionej epoki.

Zakres tematyczny spotkań jest bardzo szeroki. Poruszane są kwestie takie jak SEO, Social Media, Analityka, Reklama Google AdWords, kwestie prawne i wiele, wiele innych. Nasi prelegenci to wykwalifikowani fachowcy, którzy przekazują wiedzę opartą o własne doświadczenia.

DLA KOGO ORGANIZUJEMY SPOTKANIA
 • dla właścicieli małych firm;
 • dla pracowników działu marketingu;
 • dla zainteresowanych tematyką marketingu online;
 • dla młodych i starszych;
 • dla uczniów i studentów;
 • dla poszukujących kontaktów biznesowych.

Wierzymy, że organizowane przez nas spotkania pozwolą na zdobycie rzetelnej wiedzy na temat marketingu w sieci, któ-ra umożliwi skuteczny rozwój firm i innych przedsięwzięć kreowanych przez mieszkańców Nowej Huty oraz całego miasta Krakowa w skali zarówno lokalnej jak i globalnej. Efektem tego będzie wzrost lokalnej gospodarki, promocja dzielnicy oraz integracja społeczna, która zaowocuje po-wstawaniem nowych inicjatyw.

KTO TWORZY KOMBINAT MARKETINGU

Pomysłodawcą projektu jest Michał Michalik. Nowohucianin zakochany w swojej dzielnicy. Na codzień specjalista Google AdWords i Google Analytics. Po dwóch latach pracy w agencjach marketingowych posta-nowił postawić na swoje. Teraz pracuje jako freelancer pod marką AdWars. Ma za sobą już ponad 100 kam-panii w Google Adwords dla małych, średnich i dużych klientów, z wielu branż. Michał odpowiedzialny jest za opracowanie merytoryczne spotkań, dobór oraz kontakt z prelegentami.

Do całego przedsięwzięcia swoje trzy grosze dokładają także członkowie Fundacji Promocji Nowej Huty, którzy odpowiadają za lokalizację spotkań, kontakt z partnerami akcji i ogólną organizację wydarzeń. Fundacja funkcjo-nuje już od 2013 roku i ma na swoim koncie wiele akcji, które spotykały się z żywym zainteresowaniem społecz-ności lokalnej. Znani są z organizacji inicjatyw takich jak Kocham Nową Hutę- 10 tysięcy kalendarzy dla Nowohucian, Nowohuckiej Charytatywnej Gali Stand Up, projektu eNHa Trip czyli wycieczek na terenie Nowej Huty i budynków kombinatu oraz wielu innych.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO TWORZENIA KOMBINATU MARKETINGU

Za nami dwie edycje Kombinatu Marketingu, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nasze progi odwiedziło wówczas blisko 300 osób, co kompletnie przerosło nasze oczekiwania oraz wizje. Jesteśmy dumni i bardzo cieszymy się, że ludzie tak chętnie biorą udział w tego typu wydarzeniach. Potencjał przedsięwzięcia oceniamy na bardzo wysoki. Właśnie dlatego zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy przy poszczególnych edycjach wydarzenia. Jesteśmy przekonani, że udział Państwa firmy w projekcie przyniesie interesujące korzyści. Po latach doświadczeń w organizacji różnego rodzaju eventów wiemy, jak ważny jest udział w akcjach społecznych kierowanych do mieszkańców naszej dzielnicy.

W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJI

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ W TYM M.IN.

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu niezbędnych załączników,
 • opracowanie budżetu, wskaźników projektu, opisów koniecznych do pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej,
 • obsługa w zakresie pozyskania finansowania wkładu własnego/środków trwałych planowanych do zakupu w ramach projektu/środków obrotowych na prefinansowanie dotacji,
 • dokonywanie uzupełnień i wyjaśnień dla Instytucji Oceniającej,
 • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym wszelkich wymaganych oświadczeń, załączników, harmonogramu płatności oraz innych niezbędnych dokumentów.

PO ZATWIERDZENIU DO DOFINANSOWANIA PROJEKTU O DOFINANSOWANIE, ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE DORADZTWO NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ JEGO ROZLICZENIA, W KTÓREGO ZAKRES WCHODZI M. IN.:

 • przygotowanie i nadzór nad postępowaniami ofertowymi,
 • wsparcie w zakresie odpowiedniego oznaczenia dofinansowania UE i promocji projektu,
 • wstępna analiza dokumentów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym (faktury, protokoły, umowy) i wskazanie ewentualnych korekt w tym zakresie, w tym:
  • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
  • kontrola dowodów księgowych pod kątem kwalifikowalności wydatków – rozliczanie wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i wkładu własnego;
  • przygotowanie wzorów opisów faktur, wzorów protokołu – zgodnie z wymogami wytycznych programowych;
  • weryfikacja poprawności merytorycznej umów i ich zgodności z wymogami wytycznych programowych;
  • monitorowanie czasu pracy personelu projektu i kwalifikowalności wydatków w tym zakresie;
 • sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań merytorycznych,
 • formułowanie wszelkich wyjaśnień i oświadczeń wymaganych na poziomie kontroli bądź rozliczania wniosku,
 • audyt całości dokumentacji przed każdą kontrolą,
 • uczestnictwo w każdej kontroli,
 • przygotowanie i wprowadzenie ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) jest rozwiązaniem zaprojektowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz finansowanym ze środków Funduszu Pracy. Jest on przeznaczony dla pracodawców, wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Celem utworzenia KFS-u jest zapobieganie utraty zatrudnienia osób pracujących, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firmy, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeszkoleni wszyscy pracownicy. Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas nieokreślony, określony, pełen etat lub tylko na część etatu. Ze wsparcia środkami KFS nie może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniającą żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

 

KOSZTY POKRYWANE W RAMACH KFS

AUDYT POTRZEB

Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

SZKOLENIA

Szkolenia, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

CERTYFIKACJE

Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

BADANIA WSTĘPNE

Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

WYSOKOŚĆ FINANSOWANIA

80% lub 100% (jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców) kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

TRENERZY I EDUKATORZY

ANNA WÓJTOWICZ

szkoleniowiec, trener

Absolwentka Wydziału Politologii, kierunek Samorząd i polityka lokalna. Konsultantka i autorka kilkudziesięciu projektów społecznych jak i inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów jak POIŚ, RPO, POIG/POIR, POKL/POWER, Fundusze Norweskie i EOG w perspektywach finansowych 2004-2006, 2007-2013 oraz obecnej perspektywie 2014-2020.

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia projektów (m.in. rozliczania, monitoringu i ewaluacji, promocji projektu, trwałości rezultatów projektu) a także zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych (w tym jako Kierownik Biura ds. Funduszy Unijnych , Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Środków i Współpracy z Biznesem, Kierownik Biura ds. Nauki, Badań i Transferu Technologii).

SEBASTIAN ADAMCZYK

trener, przedsiębiorca, samorządowiec

Usługi doradcze, finansowe, bankowość. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Marketing, zasoby ludzkie. III sektor NGO oraz samorząd.
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej od 2012 r. Zajmujący się rekrutacją oraz rozwojem pracowników poprzez wypracowanie ścieżki rozwoju systemu motywacyjnego, awansów dla pracowników. Przedsiębiorca z kilkunastoletnią praktyką w prowadzeniu licznych szkoleń, usług doradczych z różnych branż.
Uczestnik wielu szkoleń, ciągle uczący się i rozwijający własny warsztat pracy. Specjalista od nowoczesnych technik oraz metod uczenia się. Uczestnik, koordynator wielu projektów dla przedsiębiorców i pracowników, również w sektorze NGO. Radny dzielnicowy, członek wielu projektów prospołecznych i rad programowych.Posiada doświadczenie zawodowe jako trener biznesu, specjalista ds. PR i Relacji Inwestorskich

Wyższe w trakcie – Kierunek Zarządzanie spec. Zarządzanie Firmą.
Przeprowadzanie szkoleń otwartych i zamkniętych. Zajęć i prelekcji w szkołach, fundacjach i podczas kongresów. Jako trener biznesu prowadził wiele szkoleń i prelekcji dla pracowników każdego szczebla w tym właścicieli i kadry menadżerskiej.

EWELINA ZDEBSKA

dr n. humanistycznych, szkoleniowiec, trener

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się metodyką pracy socjalnej, problemami i kwestiami społecznymi, metodyką pracy asystenta rodziny. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Była członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Labor et Educatio” w latach 2013-2015. Obecnie sekretarz czasopisma „Homo et Societas”. Członek Zespołu ds. opracowywania i wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 dla Gminy Iwanowice. Autorka publikacji z zakresu pracy socjalnej, problemów społecznych, starości, rodziny oraz opieki hospicyjnej i paliatywnej. Jest sekretarzem Rady Naukowej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz od 2014 roku jest członkiem Rady Naukowej All-Ukrainians Association od Palliative and Hospice Care. Czynnie współpracuje z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci oraz Klubem Wersalik.

JAROSŁAW WÓJTOWICZ

radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce.

Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house), a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

RADOSŁAW POTOK

dr, adwokat

Absolwent Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta międzynarodowych programów (Wydział Prawa Tel Aviv University), publikuje artykuły naukowe w fachowej prasie prawniczej. Od 2015 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

URSZULA MIGAS

fryzjer, edukator, przedsiębiorca

Mistrz i czeladnik fryzjerstwa. Od 14 lat związana z branżą fryzjerską. Działa zgodnie z zasadą, że w każdym człowieku należy znaleźć perełkę piękna. Swoją karierę rozpoczęła od 3 letnich praktyk zawodowych, po których osiągnęła tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.  Następnie, ciągle doskonaląc swoją technikę pracy, ukończyła liczne kursy i szkolenia.  W 2016r. zdobyła tytuł Mistrza w zawodzie fryzjer. Od tego momentu przekazuje wiedzę i doświadczenie swoim podopiecznym.  W 2017r. otworzyła pierwszy salon fryzjerski sygnowany jej nazwiskiem. UM Metamorfoza z roku na rok rozwija się poprzez wprowadzanie kolejnych zabiegów oraz usług, jak również przed podnoszenie kwalifikacji całego zespołu. W salonie stawiamy również bardzo duży nacisk na kulturę obsługi klienta oraz wysoką jakość produktów i wyposażenia salonu. Taki sposób pracy stara się przekazać swoim praktykantom.

KONTAKT Z NAMI

Wyślij nam wiadomość

REFERENCJE

Cześć tu znowu Ola 😊. Dziś zabieram was na wycieczkę objazdową po Nowej Hucie 🚗💨. Jesteście gotowi na podróż pełną wrażeń? 🌍🎉

Najpierw krótka historia powstania tego pomysłu 📜. Projekt eNHa Trip 🗺️ powstał w 2015 roku z inicjatywy młodego przewodnika, który przemierzając Nową Hutę małym fiatem 126 postanowił, że pokażę ją każdemu. Z biegiem lat projekt ten rozwinął się na tyle, że stworzył inicjatywę o charakterze turystycznym i zaczął oprowadzać turystów po zabytkowych miejscach i pokazywać im zabytkowe samochody 🏰🚗.

Obecnie w zakres oferty wycieczki objazdowej wchodzi przejażdżka starym samochodem z czasów naszych dziadków i odwiedzanie takich miejsc jak: Bramy Kombinatu Metalurgicznego, gdzie można zobaczyć ikoniczny napis Huta im. T. Sędzimira czy odbyć spacer Aleją Róż 🌹, na którym kiedyś znajdował się pomnik Lenina. Dodatkowo można wstąpić do kultowej restauracji Stylowa czy również odwiedzić budynki Administracyjny Kombinatu Nowohucki „Pałac Dożów”🏢.

Chcecie się przenieść w czasie do dawnych lat? Serdecznie zapraszamy do Fundacji Promocji Nowej Huty ⏳.

Do następnego, Ola 👋.

#NowaHuta #eNHaTrip #HistorycznaPodróż #RetroWycieczka #Stylowa #KombinatMetalurgiczny #AlejaRóż #Fiat126
...

17 0

Rozpocznij swoją podróż zawodową z projektem „Małopolski Pociąg do Kariery - sezon 1” - realizowanym przez zespół naszych ekspertów!🎓

📅Już 13 maja 2024 roku o godz.: 10:00 rozpocznie się nabór. Jest to kontynuacja projektów „Łap Skilla!” oraz „Kierunek Kariera, „Kierunek Kariera Zawodowa”💼.

Co możemy Ci zaoferować❓
▪️szkolenia specjalistyczne - są projektowane i prowadzone przez wiodących specjalistów branżowych, aby dostarczać najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności.
▪️każdy uczestnik szkolenia uzyskuje certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.

Jakie warunku musisz spełnić❓
▪️jesteś w wieku od 18 do 88 lat i gotowy na nowe wyzwania zawodowe,
▪️mieszkasz lub pracujesz w Małopolsce, jesteś żołnierzem WOT lub strażakiem OSP w tym regionie,
▪️nie jesteś przedsiębiorcą,
▪️posiadasz polskie obywatelstwo lub uprawnienia do pracy w Polsce.

📋 Przygotuj się na rekrutację! Zbierz i przygotuj odpowiednie dokumenty, które potwierdzą Twój status zatrudnienia lub inne kryteria kwalifikacyjne.

👉 Więcej informacji o procesie rekrutacji znajdziesz na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: https://www.pociagdokariery.pl/aktualnosci/1677-malopolski-pociag-do-kariery-sezon-1-przeczytaj-zanim-sie-zglosisz

👉 W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:
📧biuro@fundacjanh.org
☎534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org

#MałopolskiPociągDoKariery #RozwójZawodowy #Szkolenia #Edukacja #Kariera #Małopolska #FunduszeEuropejskie #UE #Nauka
...

5 0

Wesołych Świąt!🐥

#FundacjaPromocjiNowejHuty #NowaHuta #NH #WielkanocneCuda #ŚwiątecznePrzygotowania #PisankiMarzeń #WiosennaOdrodzenie #WielkanocnyStół #ŚwięconkaZTradycją #MazurkiNaWielkanoc #RodzinneSpotkania #WielkanocneDekoracje #KoszyczekWielkanocny
...

10 1

𝗞𝗙𝗦 𝗣𝗢𝗪𝗜𝗔𝗧 𝗞𝗥𝗔𝗞𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜!🚀Rozwiń swoje umiejętności i biznes w 2024 roku!✨ Czy wiesz, że teraz masz wyjątkową szansę na otrzymanie do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych? 📊🎓To idealny moment, by skoczyć na wyższy poziom w obszarze nowych technologii!💼💡

Oferujemy profesjonalne szkolenia w dziedzinach takich jak:
🖥️Zaawansowany MS Excel i Pakiet Office - poznaj narzędzia, które usprawnią Twoją pracę!
📊Analiza danych i wizualizacja - klucz do skutecznych decyzji biznesowych!
🔒 Cyberbezpieczeństwo - zabezpiecz swoje dane i naucz się rozpoznawać zagrożenia w sieci!

✅ Korzyści ze szkoleń:
▪ znaczący wzrost produktywności i konkurencyjności Twojej firmy,
▪ rozwój Twoich osobistych umiejętności oraz umiejętności pracowników,
▪ dostęp do najnowszych narzędzi i technologii.

✅ Co więcej:
Możesz uzyskać dofinansowanie nawet do 100% wartości szkolenia❗

🔑 Warunek:
▪ musisz zatrudniać przynajmniej jednego pracownika w oparciu o umowę pracę.

Jak uzyskać DOFINANSOWANIE?💰
Jeśli:

ZATRUDNIASZ co najmniej 1 osobę na umowę o pracę
lub
jesteś ZATRUDNIONY na umowę o pracę

SKONTAKTUJ SIĘ z nami:
⬇⬇⬇
📧biuro@fundacjanh.org
☎534 661 551 lub 535 616 325

...i zacznij inwestować w przyszłość!😊

Nie przegap tej szansy! Zainwestuj w rozwój swoich kompetencji cyfrowych już teraz!💼📈

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu!
📧biuro@fundacjanh.org
☎534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org

#szkolenia #dofinansowanie #rozwojosobisty #rozwojfirmy #umiejetnosci #marketing #zarzadzanie #krajowyfunduszszkoleniowy #KFS #KFS2024 #KFSpowiatkrakowski #powiatkrakowski
...

8 0

Dziś tłusty czwartek! 🍩W naszym biurze już od rana królują pączki, które idealnie komponują się z aromatyczną kawą ☕️ 😍! Serdecznie pozdrawiamy nasze zaprzyjaźnione cukiernie Cukiernia Bieniek oraz Cukiernia Adam Adamek!🍩

Pragniemy również przypomnieć, że już w najbliższą, walentynkową środę (14 lutego❤️) - premiera najnowszej edycji kalendarza w ramach akcji „Kocham Nową Hutę” - nowohuckie kalendarze 2024😍🏭

Dołącz do wydarzenia na FB⬇️
https://facebook.com/events/s/9-edycja-wydarzenia-kocham-now/408831838289958/

Jak myślisz, jakie zdjęcie widnieje na nowym kalendarzu?😍❤️

#KochamNowąHutę2024 #NowaHutaKalendarz #NHMiłość #NowaHutaWalentynki #KalendarzKochamNH #KochamNH9Edycja #KrakówNowaHuta #NowaHutaNaszaMiłość #WalentynkiNH2024 #NowaHutaSerceKrakowa #HistoriaNH #NowaHutaDziedzictwo #NHTradycja #NowaHutaKultura #NowaHutaRomantyzm #MiłośćDoNowejHuty #NHInspiracje #NHKalendarz2024 #NowaHutaMiłośćWZakresie #NHLegenda #NowaHutaNaszDom #NHPrzeszłośćiPrzyszłość #KalendarzMiłościNH #NowaHutaWObiektywie #NowaHutaNigdyNiePrzemija
...

12 0

Szkolenia dla właścicieli, menedżerów, kadry zarządzającej i pracowników realizujących zadania w obszarze zarządzania i finansów tylko teraz z możliwością DOFINANSOWANIA do 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!🤑Nie przegap okazji na rozwój zawodowy bez dodatkowych kosztów!🎓

Odkryj nowe horyzonty z naszymi szkoleniami, które są projektowane, aby wzbogacić Twoje metody zarządzania finansami, komunikacji oraz umiejętności przywódczych.

Tematy szkoleń z autorskimi metodami nauczania z zakresu:
▪️Zarządzanie finansami
▪️Planowanie budżetu i kontrola kosztów
▪️Zapobieganie sytuacjom kryzysowym
▪️Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
▪️Doskonalenie umiejętności przywódczych
▪️Technologie wspierające zarządzanie finansami

💰DOFINANSOWANIE 100% na szkolenia - Krajowy Fundusz Szkoleniowy❗

👉Pomagamy przy wszystkich formalnościach📑❗

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń❓
✅właściciele, menadżerowie, kadra zarządzająca i pracownicy realizujący zadania w obszarze zarządzania i finansów,
✅osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. ½ etatu lub więcej,
❌osoby zatrudnione na inne formy umów, niż umowa o pracę, nie kwalifikują się do projektu.

Jak uzyskać DOFINANSOWANIE?💰
Jeśli:

ZATRUDNIASZ co najmniej 1 osobę na podstawie umowy o pracę

WYPEŁNIJ poniższe formularze:
⬇⬇⬇
▪formularz instytucji: https://forms.gle/VhDNQzdg2vZKVb6y7
▪formularz kandydata: https://forms.gle/Fq5a3uX9qUQMC4pA7

🔗 https://fundacjanh.org/pl/dofinansowania-szkolen-2024/

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!
📧biuro@fundacjanh.org
☎534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org

#szkolenia #dofinansowanie #rozwojosobisty #rozwojfirmy #krajowyfunduszszkoleniowy #KFS #KFS2024
...

7 0

🌈Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli tylko teraz z możliwością DOFINANSOWANIA do 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!🤑Nie przegap okazji na rozwój zawodowy bez dodatkowych kosztów!

Odkryj nowe horyzonty z naszymi szkoleniami, które są projektowane, aby wzbogacić Twoje metody nauczania przez muzykę, ruch, oraz techniki relaksacji🎼.

Tematy szkoleń z autorski metod nauczania m.in:
🔍Wprowadzenie do muzyki i ruchu - naucz się, jak włączać aktywności muzyczne i ruchowe do codziennych zajęć, wspierając rozwój dzieci.

🎵Metody pracy z instrumentami - odkryj, jak kreatywnie wykorzystywać instrumenty muzyczne podczas lekcji.

🧘‍♀️Wyciszanie i relaksacja - wprowadź techniki relaksacyjne, aby wspierać dobre samopoczucie dzieci.

🚀Techniki budowania pewności siebie i samooceny - zdobądź narzędzia do wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci.

🗣️Efektywna komunikacja z rodzicami - naucz się budować skuteczną komunikację i współpracę z rodzicami.

💰DOFINANSOWANIE 100% na szkolenia - Krajowy Fundusz Szkoleniowy❗

👉Pomagamy przy wszystkich formalnościach📑❗

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń❓
✅właściciele i pracownicy placówek publicznych i prywatnych,
✅osoby zatrudnione na umowę o pracę,
✅osoby, który ukończyły 45 lat.
❌osoby zatrudnione na inne formy umów, niż umowa o pracę, nie kwalifikują się do projektu.

Jak uzyskać DOFINANSOWANIE?💰
Jeśli:

ZATRUDNIASZ co najmniej 1 osobę na umowę o pracę

❗️Dodatkowe szanse jeśli jesteś ZATRUDNIONY/A, jako Dyrektor, Nauczyciel lub Kadra Zarządzająca,

a może w Twojej placówce

jesteś ZATRUDNIONY/A na innym stanowisku w oparciu o umowę o pracę i ukończyłeś 45 lat ?

WYPEŁNIJ poniższe formularze:
⬇⬇⬇
▪formularz instytucji: https://forms.gle/VhDNQzdg2vZKVb6y7
▪formularz kandydata: https://forms.gle/Fq5a3uX9qUQMC4pA7

🔗 https://fundacjanh.org/pl/dofinansowane-szkolenia-dla-pracownikow-oswiaty/

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!
📧biuro@fundacjanh.org
☎534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org

#szkolenia #dofinansowanie #rozwojosobisty #rozwojfirmy #krajowyfunduszszkoleniowy #KFS #KFS2024
...

7 0

👔Rozwiń swoje umiejętności z naszymi szkoleniami MENEDŻERSKIMI! Idealne dla liderów, przedsiębiorców, i każdego, kto pragnie wzmocnić swoje zdolności w zakresie zarządzania finansami i unikania kryzysów w biznesie!🚀📊

Dlaczego warto wziąć udział w naszych szkoleniach?

✅Zdobędziesz praktyczne umiejętności: każdy moduł jest zaprojektowany tak, aby zapewnić Ci praktyczną wiedzę, którą możesz od razu zastosować w swoim środowisku zawodowym.
✅Rozbudujesz swoją sieć kontaktów: połącz się z innymi profesjonalistami i liderami branżowymi, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami.
✅Wzmocnisz stabilność i rozwój swojej firmy: poprzez lepsze zarządzanie finansami i skuteczniejsze unikanie kryzysów, przyczynisz się do wzrostu i stabilności Twojej organizacji.

Tematyka szkoleń:
💰zarządzanie finansami: zdobądź umiejętności analizy finansowej, planowania budżetu, i zarządzania płynnością finansową.

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym:
⚠️naucz się identyfikować zagrożenia, minimalizować ryzyko, i tworzyć plany awaryjne.

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych:
📢rozwijaj umiejętności efektywnej komunikacji i zarządzania wizerunkiem firmy w kryzysie.

Doskonalenie umiejętności przywódczych:
💬zwiększ swoje kompetencje decyzyjne i umiejętność motywowania zespołu.

Technologie wsparcia zarządzania finansami:
📊poznaj nowoczesne narzędzia do analizy finansowej i automatyzacji procesów księgowych.

Czy jesteś gotowy, aby przenieść swoje umiejętności zarządcze na wyższy poziom i przyczynić się do sukcesu swojej firmy? Skontaktuj się już dziś i dołącz do grona profesjonalistów, którzy kształtują przyszłość biznesu!💼

#szkolenia #dofinansowanie #rozwojosobisty #rozwojfirmy #umiejetnosci #marketing #zarzadzanie #krajowyfunduszszkoleniowy #KFS #KFS2024 #biznes #kariera #rozwoj #menedzer #szkoleniamenedzerskie
...

5 4

Prowadzisz salon fryzjerski? A może pracujesz jako fryzjer i ukończyłeś/aś 45 lat?💇‍♀️⬇Spiesz się!⏰Tylko teraz możesz skorzystać z niepowtarzalnej okazji do otrzymania nawet 100% DOFINANSOWANIA na szkolenia z zakresu fryzjerstwa!✂🎨

Rozwijaj swoje umiejętności i usługi dzięki specjalnie przygotowanym szkoleniom dla branży fryzjerskiej!🎓

Oto, co dla Ciebie przygotowaliśmy:
🎨Nowe techniki farbowania - bądź na bieżąco z trendami!
💇‍♀️Strzyżenie i stylizacja - naucz się nowych technik, by zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów!
👩‍🏫Marketing w branży fryzjerskiej - poznaj sekrety prowadzenia odnoszącego sukcesy salonu!
🔒Zasady higieny i bezpieczeństwa w salonie - zapewnij swoim klientom najwyższe standardy!

💰DOFINANSOWANIE 100% na szkolenia - Krajowy Fundusz Szkoleniowy❗
👉Pomagamy przy wszystkich formalnościach📑❗

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń❓
✅właściciele i pracownicy salonów fryzjerskich,
✅osoby zatrudnione na umowę o pracę,
✅osoby, który ukończyły 45 lat.

❌osoby zatrudnione na inne formy umów, niż umowa o pracę, nie kwalifikują się do projektu.

Nie przegap tej szansy, aby podnieść swoje kwalifikacje i usługi na wyższy poziom!💇‍♀️💇‍♂️

Jak uzyskać DOFINANSOWANIE?💰
Jeśli:

ZATRUDNIASZ co najmniej 1 osobę na umowę o pracę
lub
jesteś ZATRUDNIONY/A na umowę o pracę i ukończyłeś 45 lat

WYPEŁNIJ poniższe formularze:
⬇⬇⬇
▪formularz instytucji: https://forms.gle/VhDNQzdg2vZKVb6y7
▪formularz kandydata: https://forms.gle/Fq5a3uX9qUQMC4pA7

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!
📧biuro@fundacjanh.org
☎534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org

#szkolenia #dofinansowanie #rozwojosobisty #rozwojfirmy #umiejetnosci #marketing #zarzadzanie #krajowyfunduszszkoleniowy #KFS #KFS2024 #fryzjer #fryzjerkrakow #zostanfryzjerem
...

4 0

Uzyskaj nawet 24 tys. zł na szkolenia z marketingu📊i wideomarketingu🎥!⬇️

Prowadzisz własną działalność i myślisz o podniesieniu kompetencji Twojego zespołu?🎓

Tylko teraz masz wyjątkową okazję skorzystać z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które może wynieść aż do 24 tys. zł na szkolenia z zakresu marketingu i video marketingu!🚀

Szkolenia to nie tylko rozwój umiejętności, ale także istotny krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności na rynku. Inwestycja w wiedzę i kompetencje Twoich pracowników pomoże Ci wyróżnić się na tle konkurencji!🔝

Nie martw się o koszty❌Krajowy Fundusz Szkoleniowy pokrywa pełne koszty✔️, co pozwala Ci skupić się na zdobywaniu cennej wiedzy bez dodatkowego obciążenia finansowego Twojej firmy.

Wystarczy zatrudniać minimum jednego pracownika w oparciu o umowę o pracę, aby móc skorzystać z tej oferty🤝. Nie przegap swojej szansy na rozwój!

Jesteś zainteresowany?😊

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci uzyskać fundusze na rozwój Twojej firmy!🚀
______________________
📲tel. 510 313 661
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

#dotacje #DofinansowanieKFS #SzkoleniaBiznesowe #RozwóojPrzedsiebiorstwa #Marketing #VideoMarketing #SzkoleniaKrakow #SzkoleniaPolska #BezplatneSzkolenia
...

7 0

🚀Rozpocznij swoją działalność z aż 38 tysięcy zł wsparcia od Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie!🚀🎉

Planujesz otworzyć własną firmę? My zajmiemy się napisaniem wniosku dla Ciebie! 📝

Nasze doświadczenie pozwala nam na szybką weryfikację Twojej szansy na otrzymanie dotacji. To jest pierwszy, a co najlepsze - całkowicie BEZPŁATNY etap naszej pomocy. 💼💡

Zajmujemy się tworzeniem Twojego wniosku w sposób kompleksowy, opierając się na informacjach, które nam przekażesz o swoim planowanym biznesie.

🔥NIC NIE RYZYKUJESZ! Pobieramy opłatę tylko w przypadku, gdy Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Grodzki Urząd Pracy.

🔝Pierwszeństwo mają osoby z doświadczeniem w wybranej branży.

💥Przystąp do nas już teraz i zrealizuj swoje marzenia o własnym biznesie!
_____________________
📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 510 313 661
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

#pomoc #biznes #dotacja #GUPKraków #rozpocznijbiznes #wnioseknadotacje #startups #Krakow
...

11 0

Jako zespół Fundacji Promocji Nowej Huty, chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za każdy dzień współpracy z Wami w minionym roku. Jesteście dla nas nie tylko klientami i partnerami, ale również częścią naszej biznesowej rodziny🤗💼.

Niech ten świąteczny czas przyniesie Wam chwile wytchnienia, radości i odnowy. A nadchodzący rok niech będzie pełen nowych wyzwań, ale także ogromnych sukcesów i niezapomnianych momentów!🌟

Z niecierpliwością oczekujemy na dalszą współpracę i wspólne osiąganie nowych celów w Nowym Roku!😍

#Święta2023 #NowyRok #BiznesoweŻyczenia #Współpraca #Sukces
...

9 0

Prowadzisz własną firmę? Lub masz umowę o pracę?👩‍💻👨‍💻

🟡Czy wiesz, że teraz masz wyjątkową szansę na otrzymanie do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych?📊🎓

Skorzystaj ze szkoleń, które są dedykowane przedsiębiorcom i ich pracownikom!👩‍💼

Oferujemy profesjonalne szkolenia w dziedzinach takich jak:
🖥️Zaawansowany MS Excel i Pakiet Office - poznaj narzędzia, które usprawnią Twoją pracę!
📊Analiza danych i wizualizacja - klucz do skutecznych decyzji biznesowych!
🔒 Cyberbezpieczeństwo - zabezpiecz swoje dane i naucz się rozpoznawać zagrożenia w sieci!

✅DOFINANSOWANIE 100% na szkolenie przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy💰

👉Pomagamy przy wszystkich formalnościach📑❗

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń❓
✅przedsiębiorcy, zatrudniający min. 1⃣ pracownika na umowę o pracę,
✅pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na terenie Polski.

❌osoby, zatrudnione na umowę zlecenie nie mogą wziąć udziału w projekcie,
❌przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę nie kwalifikują się do projektu.

Jak uzyskać DOFINANSOWANIE?💰
Jeśli:

ZATRUDNIASZ co najmniej 1 osobę na umowę o pracę
lub
jesteś ZATRUDNIONY na umowę o pracę

WYPEŁNIJ poniższe formularze:
⬇⬇⬇
▪formularz instytucji: https://forms.gle/VhDNQzdg2vZKVb6y7
▪formularz kandydata: https://forms.gle/Fq5a3uX9qUQMC4pA7

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!
📧biuro@fundacjanh.org
☎534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org

#szkolenia #dofinansowanie #rozwojosobisty #rozwojfirmy #umiejetnosci #marketing #zarzadzanie #krajowyfunduszszkoleniowy #KFS #KFS2024
...

7 0

🚀Rozwiń swoje umiejętności i biznes w 2024 roku!✨ Czy wiesz, że teraz masz wyjątkową szansę na otrzymanie do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych? 📊🎓To idealny moment, by skoczyć na wyższy poziom w obszarze nowych technologii!💼💡

Oferujemy profesjonalne szkolenia w dziedzinach takich jak:
🖥️Zaawansowany MS Excel i Pakiet Office - poznaj narzędzia, które usprawnią Twoją pracę!
📊Analiza danych i wizualizacja - klucz do skutecznych decyzji biznesowych!
🔒 Cyberbezpieczeństwo - zabezpiecz swoje dane i naucz się rozpoznawać zagrożenia w sieci!

✅ Korzyści ze szkoleń:
▪ znaczący wzrost produktywności i konkurencyjności Twojej firmy,
▪ rozwój Twoich osobistych umiejętności oraz umiejętności pracowników,
▪ dostęp do najnowszych narzędzi i technologii.

✅ Co więcej:
Możesz uzyskać dofinansowanie nawet do 100% wartości szkolenia❗

🔑 Warunek:
▪ musisz zatrudniać przynajmniej jednego pracownika w oparciu o umowę pracę.

Jak uzyskać DOFINANSOWANIE?💰
Jeśli:

ZATRUDNIASZ co najmniej 1 osobę na umowę o pracę
lub
jesteś ZATRUDNIONY na umowę o pracę

SKONTAKTUJ SIĘ z nami:
⬇⬇⬇
📧biuro@fundacjanh.org
☎534 661 551 lub 535 616 325

...i zacznij inwestować w przyszłość!😊

Nie przegap tej szansy! Zainwestuj w rozwój swoich kompetencji cyfrowych już teraz!💼📈

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu!
📧biuro@fundacjanh.org
☎534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org

#Szkolenia2024 #RozwojBiznesu #KompetencjeCyfrowe #InwestycjaWWiedze #ExcelMistrz #MarketingCyfrowy #ZarzadzanieFinansami #Cyberbezpieczenstwo #DofinansowanieSzkolen #NoweTechnologie #RozwojZawodowy #EfektywnoscBiznesu #ProgramowanieDlaKazdego #AnalizaDanych #DigitalSkills #BiznesOnline #SzkoleniaIT #KursyOnline #KwalifikacjeZawodowe #UmiejetnosciPrzyszlosci #EdukacjaCyfrowa #RozwojOsobisty #NaukaProgramowania #TechnologieInformacyjne #InnowacjeWTech
...

6 1

✨Weź udział w warsztatach multimedialnych w Krakowie: Bezpieczne e-usługi i Magia Świąt - dla osób niepełnosprawnych i seniorów 60+!🎄

Co Cię czeka?
✅Moduł I: Warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w sieci - dowiesz się, jak korzystać z aplikacji rządowych, jak wykorzystać e-usługi w codziennym życiu oraz jak chronić się przed cyberatakami, zwłaszcza w okresie świątecznym.

✅Moduł II: Kreatywna zabawa! Wspólnie stworzymy personalizowane ozdoby choinkowe, nauczymy się świątecznego origami oraz przygotujemy własne kalendarze na nadchodzący rok, drukując je na specjalnym papierze.

📍Dla kogo❓
Dla seniorów 6⃣0⃣+ oraz osób niepełnosprawnych♿z Małopolski i powiatu Krakowskiego.

📆Kiedy❓
▪Warsztaty odbędą się w dniach 16.11 - 10.12.2023r.
▪Projekt realizowany jest od 02.11.2023r. do 10.12.2023r.

Zapraszamy CAS do współpracy z 5 nowohuckich dzielnic!

📞Aby się zapisać, wyślij📥wiadomość prywatną lub zadzwoń pod☎534 661 551 / 535 600 810.

Miejsca są ograniczone, dlatego zachęcamy do szybkiego zapisywania się! Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by nauczyć się czegoś nowego i spędzić czas w kreatywny sposób, otoczony ciepłą, świąteczną atmosferą😊.

Do zobaczenia wkrótce! 💖🎁

#WarsztatyKrakow #SeniorzyOnline #eUslugiDlaSeniorow #KreatywneSwieta #SeniorzyWKrakowie #RekodzieloSwiateczne #TechnologiaDlaSeniorow #SwietaBezpiecznie #PoradnikDlaSeniorow #SztuczkiSwiateczne #SeniorzyiTechnologia #DekoracjeNaMiare #KrakowskieSpotkaniaSeniorow #NaukaDlaStarszych #CyfrowySenior #SwiatecznyKlimat #WspolneTworzenieSeniorow #BezpieczneKorzystanie #KalendarzDIY #OzdobyChoinkowe #SwiateczneOrigami #WarsztatyDlaWszystkich #SeniorzyiCyfryzacja #TradycjaiTechnologia #SwiatecznyCzas

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świąteczne Warsztaty dla Seniorów wraz z wigilią oraz wsparcie
edukacyjne bezpieczne aplikacje rządowe bez tajemnic”, realizowane przez Fundację Promocji Nowej Huty, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.
...

4 0

ZBIÓRKA DLA JANKA – POMÓŻMY RAZEM!❤️🤗

Kochani mieszkańcy Nowej Huty i przyjaciele Fundacji!💙

Wśród nas są osoby, które bezinteresownie poświęcają się dla dobra innych. Pan Piotr i Janek, dwa serca bijące dla Nowej Huty, od lat są z nami i pomagają, jak tylko mogą 🏭❤️.

Niestety, życie postawiło przed Jankiem trudne wyzwanie. Młody człowiek, który w tym roku stanie przed maturą i marzy o pójściu na studia, potrzebuje naszej pomocy🆘. Ze względu na niedosłuch, który powstał z niewyjaśnionych przyczyn, Janek potrzebuje aparatu słuchowego😔👂. Koszty takiego urządzenia są wysokie, a sytuacja finansowa rodziny nie pozwala na jego zakup.

Zwykle nie organizujemy zbiórek pieniężnych, ponieważ staramy się pomagać w inny sposób, ale postanowiliśmy zrobić wyjątek w tym przypadku, ze względu na fakt, że Janek jest niezastąpionym wolontariuszem i zasługuje na nasze wsparcie❤️. Obecna sytuacja w fundacji nie pozwala na sfinansowanie tego zakupu z naszych środków własnych😞.

Czas pokazać, że Nowa Huta to nie tylko piękne miejsce, ale przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy potrafią wesprzeć siebie nawzajem w trudnych chwilach!🤝

Prosimy o wsparcie w zbiórce na aparat słuchowy dla Janka. Każda złotówka się liczy i jest krokiem w stronę lepszego jutra dla naszego młodego przyjaciela💰🙌.

Jak przekazać darowiznę? KLIKNIJ w link:
⬇⬇⬇
Link w 𝗕𝗜𝗢🌱

Dziękujemy z całego serca za każdą przekazaną złotówkę i zaangażowanie w tę ważną sprawę!❤️🙏Razem możemy zdziałać wiele!💙

#PomocDlaJanka #NowaHutaWspiera #RazemPotrafimy #ZbiorkadlaJanka #Krakow #Kraków #Fundacjanh #FundacjaPromocjiNowejHuty #NowaHuta #NH #nowohucianie
...

7 0

POSZUKIWANI TRENERZY!🎓🔥Rozszerzamy nasz zespół trenerów i poszukujemy profesjonalistów z branż:

📈menedżerskiej,
📊marketingu,
🖥️MS Excel,
💻IT,
🎥wideo,
📱social media,
👷wózków widłowych,
...i innych!

Jeśli:
✅posiadasz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
✅brałeś udział w konferencjach branżowych,
✅łatwo w nawiązujesz kontakt z grupą,
✅znasz działanie Bazy Usług Rozwojowych (mile widziane).

To szukamy właśnie Ciebie!🤩

Oferujemy:
💼stałą współpracę,
💰wysokie wynagrodzenia,
🤗miłą atmosferę pracy,
📈możliwość rozwoju w dynamicznie rosnącej firmie!

Chcesz do nas dołączyć?🚀

Skontaktuj się z nami!👇
📲tel. 535 616 325 lub 534 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

Czekamy na Twoją aplikację!💌

#fundacjanh #fundacjapromocjinowejhuty #nowahuta #trenerzyposzukiwani #szkoleniaKrakow #profesjonaliści #karierawszkoleniach #menedżerowie #marketingowcy #msexcel #ITspecialist #wideoekspert #socialmediamaster #wózkiwidłowe #bazauslugrozwojowych #fundacjanh #joinourteam #szkoleniowcyKrakow #najlepszefirmy #rozwojosobisty #networkingKrakow #stałaspolpraca #wysokiewynagrodzenia
...

6 0

Poszukujemy Twojej 𝗜𝗡𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗖𝗝𝗜!✨🎨

Przygotowujemy się do stworzenia9⃣edycji kalendarza "Kocham Nową Hutę"❤️.📆.

💡Chcemy, aby był on jeszcze bardziej wyjątkowy i bliski sercom mieszkańców Nowej Huty.

Masz pomysły, zdjęcia 📸 lub historie 📖, które powinny się w nim znaleźć?

Daj nam znać i bądź częścią tej niezwykłej przygody! 🌟❤️🏙️

#KochamNowąHutę2024 #NowaHutaKalendarz #NHMiłość #NowaHutaWalentynki #KalendarzKochamNH #KochamNH9Edycja #KrakówNowaHuta #NowaHutaNaszaMiłość #WalentynkiNH2024 #NowaHutaSerceKrakowa #HistoriaNH #NowaHutaDziedzictwo #NHTradycja #NowaHutaKultura #NowaHutaRomantyzm #MiłośćDoNowejHuty #NHInspiracje #NHKalendarz2024 #NowaHutaMiłośćWZakresie #NHLegenda #NowaHutaNaszDom #NHPrzeszłośćiPrzyszłość #KalendarzMiłościNH #NowaHutaWObiektywie #NowaHutaNigdyNiePrzemija
...

13 1
Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa
Wystąpił problem z twoim kanałem Instagramu.
Verified by MonsterInsights