SZKOLENIA

KURSY / USŁUGI DORADCZE / DOTACJE Z UE

O PROJEKCIE

Jednych z działań statutowych Fundacji Promocji Nowej Huty są szkolenia i usługi doradcze dla przedsiębiorców. W ramach oferowanych usług opracowujemy projekt o dofinansowanie oraz informujemy o potencjalnych źródłach dofinansowania. Analizujemy pomysły Klientów, sprawdzając przy tym kwalifikowalność wydatków oraz dostępne źródła finansowania. W razie konieczności pomagamy nawiązać współpracę w zakresie prac (B+R) z uczelniami wyższymi, z którymi na codzień współpracujemy. Pomagamy również nawiązać współpracę z bankami oraz instytucjami finansowymi zabezpieczającymi finansowanie inwestycji.

Obecnie działamy w następujących obszarach:

 • Szkolenia otwarte i zamknięte
 • Szkolenia miękkie
 • Kursy zawodowe
 • Szkolenia menedżerskie
 • Pozyskiwanie środków UE
 • Usługi doradcze i konsultingowe
 • Zarządzanie projektami

Fundacja Promocji Nowej Huty jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

W ramach współpracy z naszą Fundacją możesz sfinansować:
szkolenia indywidualne / grupowe / szyte na miarę / podnoszące kwalifikację / rozwojowe i badawcze / kompetencyjne / kursy i szkolenia zawodowe.

W sprawie zorganizowanych grup szkoleniowych „szkoleń zamkniętych” prosimy o bezpośredni kontakt z Prezesem Sebastian Adamczyk – tel. 510-313-661

Wspieranie wysokiej jakości usług rozwojowych i zarządzania firmami szkoleniowymi i doradczymi leży nam na sercu od początku istnienia Fundacja Promocji Nowej uty dlatego w 2019 roku została opracowana pierwszą wersję Kodeksu Dobrych Praktyk Fundacji Promocji Nowej Huty, który określał preferowane zachowania i postawy z punktu widzenia dobrego imienia branży, obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska i ochrony interesów branży. W 2019 roku wdrożyliśmy nasz branżowy standard jakości, jakim był Standard Usług Szkoleniowych, a w 2022 roku uzyskaliśmy jego re-cerytyfikacje.

Stosujemy się do:

AKTUALNY NABÓR NA SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Oferta współpracy w pozyskaniu dotacji na – Usługi Szkoleniowe / Doradcze dla Pracowników i kadry menadżerskiej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców z Całej Polski ze specjalnymi warunkami dla Województwa Małopolskiego. Proponujemy dla Państwa rozwiązania mające charakter dofinansowania w 50%, 80% oraz 100% na przygotowane dla Państwa usługi.

Aktualnie prowadzimy nabór i zapewniamy współpracę w tematy szkoleń zdalnych i stacjonarnych.

Większość z naszych projektów jest całkowicie finansowana w 100% z środków EU! Jesteśmy firmą z bardzo szeroką ofertą dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

W najbliższym czasie zapewniamy trzy projekty:

 • Bony Sukcesu – Przygotowanie strategii rozwojowej / marketingowej i wdrożenie nowych narzędzi -w ramach projektu przewidziany budżet na reklamę !
 •  Mbony Plus – Szkolenia i doradztwo- głównie szkolenia kompetencyjne i miękkie biznesowe! Szkolenia dofinansowanie do 80% z środków UE – pomagamy pozyskać wkład własny 20% co sprawia że szkolenia są w 100% refundowane !

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy- Szkolenia dofinansowane w 100%

 

 • Kierunek Kariera – Szkolenia specjalistyczne dla PRACOWNIKÓW! w 85%-100% dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Pracy – program nastawiony na kompetencje twarde! Możliwość zorganizowania bez udziału finansowego pracodawcy! Projekt w ramach którego sfinansujemy:
  – Prawo Jazdy – KAŻDEJ KATEGORII !
  – Uprawnienia specjalistyczne np: Wózki Widłowe, Wysięgniki, Maszyny Rolnicze, HDS, itp…
  Kursy Grupowe oraz indywidualne każdego poziomu zaawansowania:
  – Kursy Językowe – Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Niemiecki,
  – Kursy komputerowe dla osób w każdym wieku !
  – Szkolenia i egzaminy dla uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.

 

Wybrane programy szkoleniowe dostępny do organizacji przez naszą instytucję szkoleniową.

JESTEŚMY INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ Z NAJWYŻSZĄ MOŻLIWĄ CERTYFIKACJĄ DOSTĘPNĄ W UNII EUROPEJSKIEJ! PRAKTYKAMI RYNKU I WIEMY JAKIE SĄ WYZWANIA ORGANIZACJI W DZISIEJSZYCH CZASACH.

Budujemy cykle szkoleniowe (Akademie) i dedykowane szkolenia w oparciu o Państwa potrzeby. Dopasowujemy szkolenie do potrzeb firmy, organizacji uczestników oraz wyzwań w danej branży. Po wstępnej analizie wyzwań do każdego tematu dobieramy odpowiedniego Trenera lub Trenerów praktyków biznesu pasujących do potrzeb Państwa organizacji.

Istnieje możliwość łączenia różnych modułów lub kształtowania wyłącznie poszczególnych kompetencji poprzez szkolenia podstawowe i treningi dla osób zaawansowanych.

SZKOLENIA MIĘKKIE, BIZNESOWE W WIĘKSZOŚCI – KTÓRE SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ STANDARDÓW SZKOLENIOWYCH!

Poznaj i wybierz, interesującą Cię kategorię szkoleń!

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH PRZEZ NAS SZKOLEŃ I TEMATYK – PROSIMY O KONTAKT O KONKRETNĄ OFERTĘ  I DOSTĘPNOŚĆ

SZKOLENIA SPRZEDAŻ, TELEMARKETING I NEGOCJACJE

 

 1. Skuteczna sprzedaż przez telefon – podstawy telemarketingu (szkolenie podstawowe)
 2. Telemarketing – techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym (szkolenie zaawansowane)
 3. Sprzedaż usług energetycznych przez telefon
 4. Sprzedaż produktów i usług finansowych przez telefon
 1. Kreatywna sprzedaż przez telefon
 2. Telefoniczne umawianie spotkań
 3. Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta w Salonie Firmowym
 4. Skuteczny cross- i up selling w Biurze Obsługi Klienta – sprzedaż w punkcie obsługi klienta
 5. Sprzedaż bezpośrednia – elementarz pracy handlowca
 6. Sztuka odkrywania i pozyskiwania nowych klientów
 7. Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management
 8. Techniki sprzedaży bezpośredniej na rynku B2C
 9. Techniki sprzedaży bezpośredniej na rynku B2B
 10. Techniki pokonywania obiekcji i obrony ceny
 11. Techniki finalizacji i pokonywania obiekcji w sprzedaży
 12. Cross- i up – selling w sprzedaży bezpośredniej
 13. Skuteczne finalizowanie sprzedaży
 14. Techniki utrzymania klienta – trening umiejętności handlowych – NOWOŚĆ!
 15. Perswazja i wywieranie wpływu w sprzedaży
 16. Merchandising w praktyce, czyli jak sprzedawać więcej?
 17. Negocjacje handlowe (szkolenie podstawowe)
 18. Negocjacje handlowe     –     doskonalenie     umiejętności      negocjacyjnych      (szkolenie zaawansowane)
 19. Negocjacje sprzedażowe
 20. Rozmowa negocjacyjno-handlowa
 21. Sprzedaż konsultacyjna (sprzedaż doradcza)

SZKOLENIA   MENEDŻERSKIE   –    PRZYWÓDZTWO    I ZARZĄDZANIE -szkolenia

rozwijające kompetencje menadżerskie

 1. Leadership, czyli przywództwo
 2. Budowanie autorytetu i kształtowanie wizerunku menadżera
 3. Podstawy zarządzania zespołem pracowników
 4. Nowoczesne style kierowania w zarządzaniu pracownikami
 5. Planowanie i organizowanie pracy zespołu
 6. Strategie efektywnego podejmowania decyzji menedżerskich
 7. Sztuka delegowania
 8. Ocena okresowa pracowników – szkolenie dla menedżerów prowadzących rozmowy oceniające
 9. Rekrutacja i selekcja pracowników
 10. Rekrutacja i budowanie zespołu handlowego/operacyjnego – dla samodzielnie rekrutujących menadżerów
 11. Budowanie zespołów i efektywna komunikacja
 12. Asertywna komunikacja i wywieranie wpływu w zarządzaniu pracownikami
 13. Motywacja pozapłacowa – motywowanie pracowników w efektywnym zarządzaniu zespołem
 14. Automotywacja  w   pracy   –   zapobieganie   wypaleniu   zawodowemu   (szkolenie      dla menadżerów)
 15. Coaching w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży
 16. Zarządzanie projektami
 17. Warsztat efektywnego Project Manager’a – dla doświadczonych Project Managerów
 18. Zarządzanie konfliktem i skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 19. Strategiczne zarządzanie zmianą dla Top Menadżerów (Zarząd, Dyrektorzy)
 20. Zarządzanie zmianą w organizacji
 21. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 22. Sztuka prezentacji w procesie zarządzania zmianą
 23. Strategie obsługi klienta. Obsługa Klienta – strategiczna przewaga firmy. Szkolenie dla Dyrektorów, Kierowników DOK, Sprzedaży i Marketingu
 24. Komunikacja w zarządzaniu w oparciu o model Extended DISC®
 25. Coachingowy styl zarządzania i współpracy w zespole
 26. Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym – HIT!
 27. Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników – szkolenie menedżerskie – NOWOŚĆ!
 28. Zarządzanie różnorodnością w efektywnym zarządzaniu zespołem
 29. Grywalizacja – projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej
 30. Zarządzanie przez cele
 31. Zarządzanie kryzysem i sytuacjami kryzysowymi w pracy managera zespołu NOWOŚĆ!

SZKOLENIA OBSŁUGA KLIENTA I CALL    CENTER, TELEMARKETING – KADRA OPERACYJNA

 

 1. Profesjonalna obsługa klienta
 2. Profesjonalna obsługa klienta i budowanie długofalowych relacji z Klientami
 3. Profesjonalna obsługa klienta w kontakcie telefonicznym – HIT
 4. Profesjonalna Obsługa Klienta z elementami zarządzania emocjami i stresem – szkolenie dla pracowników infolinii alarmowych – Dyspozytorów Pogotowia Ratunkowego, Gazowego, Energetycznego itd.
 5. Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością
 6. Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego – HIT
 7. Skuteczny cross- i up selling w Biurze Obsługi Klienta – sprzedaż w punkcie obsługi klienta
 8. Reklamacje i obsługa trudnego klienta
 9. Reklamacje i obsługa trudnego klienta w kontakcie telefonicznym
 10. Postawa asertywna w obsłudze trudnego klienta
 11. Postawa asertywna i zarządzanie stresem w rozmowach telefonicznych
 12. Korespondencja biznesowa – standardy komunikacji pisemnej
 13. Profesjonalna korespondencja biznesowa – e -mail korespondencja
 14. Profesjonalna pisemna korespondencja biznesowa z elementami budowania relacji
 15. Skuteczne prowadzenie badań telefonicznych
 16. Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management – HIT!
 17. Coaching na stanowisku pracy – szkolenie On the Job Training

SZKOLENIA OBSŁUGA KLIENTA I CALL    CENTER, TELEMARKETING – KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w call center – szkolenie dla menadżerów call center
 2. Zarządzanie zespołami call center – dla liderów i średniej kadry operacyjnej
 3. Zarządzanie zespołem infolinii – dla liderów i średniej kadry operacyjnej
 4. Zarządzanie zespołem sprzedażowym w call center
 5. Coaching i monitoring – skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center
 6. Motywowanie pracowników call center (obsługa klienta i telemarketing)
 7. Raportowanie i analiza danych w call center – szkolenie podstawowe
 8. Analiza wskaźników    call    center    –    zaawansowane    szkolenie    dla    doświadczonych menadżerów call center
 9. Zarządzanie projektami call center – dla kierowników projektów w call center
 10. Zarządzanie zespołami call center – dla liderów i średniej kadry operacyjnej
 11. Sprzedaż konsultacyjna projektów call center – działy sprzedaży call center
 12. Rekrutacja i selekcja pracowników call center – szkolenie dla HR call center
 13. Ocena okresowa pracowników call center

SZKOLENIA WINDYKACJA – szkolenia windykacyjne dedykowane Działom Windykacji – telefonicznej i bezpośredniej

 

 1. Skuteczna windykacja przez telefon – telewindykacja (szkolenie podstawowe) – HIT!
 2. Typologia dłużników i strategie windykacyjne – szkolenie zaawansowane NOWOŚĆ!
 3. Windykacja w kontakcie bezpośrednim
 4. Zaawansowane negocjacje windykacyjne
 5. Windykacja w terenie – On the Job Training
 6. Prawne aspekty windykacji (szkolenia podstawowe i zaawansowane)
 7. Prawne metody dochodzenia należności małych i średnich przedsiębiorstw
 8. Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności-szkolenie dla bankowości
 9. Windykacja należności czynszowych (szkolenie dla spółdzielni mieszkaniowych)
 10. Windykacja dla Przedstawicieli Handlowych
 11. Jak uniknąć współpracy z niesolidną firmą? BIAŁY WYWIAD – narzędzia weryfikacji wiarygodności kontrahentów biznesowych

SZKOLENIA PRAWNE – szkolenia rozwijające kompetencje w różnych obszarach prawnych, często niezbędne na większości stanowisk piastowanych w firmach

 1. Prawne aspekty umów handlowych
 2. Prawne aspekty obsługi reklamacji
 3. Prawa autorskie i ochrona własności intelektualnej w działalności gospodarczej
 4. Prawne aspekty windykacji (szkolenia podstawowe i zaawansowane)
 5. Kodeks Spółek Handlowych w zarządzaniu firmą
 6. Kodeks Spółek Handlowych w praktyce zarządzania grupą kapitałową
 7. Warunki kontraktowe FIDIC
 1. Zarządzanie roszczeniami – claim management.

SZKOLENIA HR – dedykowane pracownikom Działów Personalnych, Działów HR

 1. Assessment/ Development Center jako metody diagnozy kompetencji

– szkolenie dla HR

 1. Efektywna rekrutacja: Sprzedaż oferty pracy – szkolenie dla rekruterów i head hunterów
 2. Train the trainers – podstawy pracy Trenera
 3. Train the trainers – poziom II
 4. Grywalizacja – projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej – NOWOŚĆ!

SZKOLENIA ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, FINANSE I CONTROLLING

 1. Finanse dla niefinansistów – dane finansowe w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
 2. Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel – NOWOŚĆ!
 3. Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe
 4. Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
 5. Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą
 6. Controlling inwestycyjny – Planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego
 7. Finanse korporacyjne w praktyce – jak zapanować nad ogromną liczbą danych
 8. Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie
 9. Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwie
 10. Dashboard – efektywne tworzenie pulpitów managerskich
 11. Profesjonalna analiza i ocena projektów inwestycyjnych
 12. Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 13. Podstawy controllingu w praktyce, czyli jak skutecznie wspierać managerów
 14. Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce
 15. Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej i kontrahenta
 16. KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności, czyli jak skutecznie mierzyć efektywność?

SZKOLENIA MARKETING I PR

 1. Budowanie wizerunku firmy
 2. Efektywne działania promocyjne = kampania 360⁰
 3. Nowoczesny marketing bez tabu
 4. Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek

SZKOLENIA EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA – szkolenia rozwijające kompetencje w różnych obszarach, często niezbędne na większości stanowisk piastowanych w firmach

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Efektywna komunikacja w budowaniu zespołu (szkolenie dla zespołów pracowników)
 3. Komunikacja projektowa
 4. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 5. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy
 6. Efektywność osobista w planowaniu i realizacji zadań
 1. Korporacyjny wojownik – siła automotywacji
 2. Profesjonalny wizerunek w biznesie
 3. Autoprezentacja – nowoczesne dbanie o wizerunek własny
 4. Automotywacja w pracy (szkolenie dla pracowników)
 5. Automotywacja w pracy (szkolenie dla menadżerów)
 6. Zarządzanie stresem
 7. Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami
 8. Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian
 9. Work -life balance – równowaga pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym

SZKOLENIA   ZAWODOWE – BRANŻOWE  –ROZWIJAJĄCE  KOMPETENCJE STANOWISKOWE

 1. Profesjonalna asystentka Prezesa Zarządu
 2. Efektywna rekrutacja: Sprzedaż oferty pracy – szkolenie dla rekruterów i head hunterów
 3. Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom podstawowy
 4. Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom średniozaawansowany
 5. Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom zaawansowany

PROFESJONALNE SZKOLENIA w stałych lokalizacjach: KRAKÓW, ŁÓDŹ, GDAŃSK, WROCŁAW, KATOWICE, WARSZAWA, POZNAŃ,   – możliwość organizowania szkoleń i innych usług na terenie całej Polski

 

Możliwość organizacji szkoleń po angielsku, rosyjsku oraz części szkoleń po niemiecku, hiszpańsku i w innych językach.

Zainteresował Cię dany temat szkolenia?

Skontaktuj się z nami, a prześlemy Ci wszystkie szczegóły!

Nie wiesz czego szukasz lub szukasz czegoś dla swojego działu? Skontaktuj się z nami, pomożemy!

Zapraszamy do kontaktu!

Sebastian Adamczyk Prezes

Fundacji Promocji Nowej Huty

Nasza stała oferta szkoleń dostępnych od ręki

Sale wynajmowane na potrzeby szkoleniowe są bogato i kompleksowo wyposażone. Posiadają klimatyzację, znajdują się w niech sprzęty multimedialny, bardzo dobre nagłośnienie czy bezprzewodowy internet. Każda sala szkoleniowa ma dostęp do światła dziennego, a w razie potrzeby istnieje możliwość zaciemnienia pomieszczenia. Zaletami wynajmowanych przez nas sal, są dobre lokalizacje z połączeniami komunikacyjnymi, parkingiem i zapleczem sanitarnym.

*szczegółowy program,miejsce prowadzenia oraz oferta szkolenia dostępny po kontakcie mailowym lub w naszej siedzibie. Szkolenia szyte na miarę, dostosowane do indywidualnych zamówień.

SZKOLENIA OTWARTE

CZYM JEST KOMBINAT MARKETINGU

Każdego dnia korzystamy z internetu. Mamy tam skrzynki mailowe, konta w mediach społecznościowych, prowadzimy biznes online. Jednak czy potrafimy wykorzystywać potencjał jaki leży w powszechnie dostępnych narzędziach? Wielu coś słyszało, ale nie do końca wiadomo skąd bije ten dzwon. Dla-tego postanowiliśmy organizować spotkania marketingowe, które otworzą oczy każdemu, kto chce zgłębiać wiedzę na temat marketingu online.

Spotkania szkoleniowe odbywają się cyklicznie w Nowej Hucie w kultowym miejscu na mapie tej dzielnicy. Nie bez przyczyny projekt nosi swoją nazwę, bowiem wykłady odby-wają się w zabytkowych „pałacach” czyli w budynku S cen-trum administracyjnego. To atrakcyjna lokalizacja nie tylko dla nowohucian, ale także urban explorerów, miłośników historii i architektury, którzy lubią odwiedzać niedostępne na codzień miejsca. Wykłady prowadzone są w monumentalnej sali teatralnej, której klimat przenosi w czasy minionej epoki.

Zakres tematyczny spotkań jest bardzo szeroki. Poruszane są kwestie takie jak SEO, Social Media, Analityka, Reklama Google AdWords, kwestie prawne i wiele, wiele innych. Nasi prelegenci to wykwalifikowani fachowcy, którzy przekazują wiedzę opartą o własne doświadczenia.

DLA KOGO ORGANIZUJEMY SPOTKANIA
 • dla właścicieli małych firm;
 • dla pracowników działu marketingu;
 • dla zainteresowanych tematyką marketingu online;
 • dla młodych i starszych;
 • dla uczniów i studentów;
 • dla poszukujących kontaktów biznesowych.

Wierzymy, że organizowane przez nas spotkania pozwolą na zdobycie rzetelnej wiedzy na temat marketingu w sieci, któ-ra umożliwi skuteczny rozwój firm i innych przedsięwzięć kreowanych przez mieszkańców Nowej Huty oraz całego miasta Krakowa w skali zarówno lokalnej jak i globalnej. Efektem tego będzie wzrost lokalnej gospodarki, promocja dzielnicy oraz integracja społeczna, która zaowocuje po-wstawaniem nowych inicjatyw.

KTO TWORZY KOMBINAT MARKETINGU

Pomysłodawcą projektu jest Michał Michalik. Nowohucianin zakochany w swojej dzielnicy. Na codzień specjalista Google AdWords i Google Analytics. Po dwóch latach pracy w agencjach marketingowych posta-nowił postawić na swoje. Teraz pracuje jako freelancer pod marką AdWars. Ma za sobą już ponad 100 kam-panii w Google Adwords dla małych, średnich i dużych klientów, z wielu branż. Michał odpowiedzialny jest za opracowanie merytoryczne spotkań, dobór oraz kontakt z prelegentami.

Do całego przedsięwzięcia swoje trzy grosze dokładają także członkowie Fundacji Promocji Nowej Huty, którzy odpowiadają za lokalizację spotkań, kontakt z partnerami akcji i ogólną organizację wydarzeń. Fundacja funkcjo-nuje już od 2013 roku i ma na swoim koncie wiele akcji, które spotykały się z żywym zainteresowaniem społecz-ności lokalnej. Znani są z organizacji inicjatyw takich jak Kocham Nową Hutę- 10 tysięcy kalendarzy dla Nowohucian, Nowohuckiej Charytatywnej Gali Stand Up, projektu eNHa Trip czyli wycieczek na terenie Nowej Huty i budynków kombinatu oraz wielu innych.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO TWORZENIA KOMBINATU MARKETINGU

Za nami dwie edycje Kombinatu Marketingu, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nasze progi odwiedziło wówczas blisko 300 osób, co kompletnie przerosło nasze oczekiwania oraz wizje. Jesteśmy dumni i bardzo cieszymy się, że ludzie tak chętnie biorą udział w tego typu wydarzeniach. Potencjał przedsięwzięcia oceniamy na bardzo wysoki. Właśnie dlatego zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy przy poszczególnych edycjach wydarzenia. Jesteśmy przekonani, że udział Państwa firmy w projekcie przyniesie interesujące korzyści. Po latach doświadczeń w organizacji różnego rodzaju eventów wiemy, jak ważny jest udział w akcjach społecznych kierowanych do mieszkańców naszej dzielnicy.

W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJI

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ W TYM M.IN.

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu niezbędnych załączników,
 • opracowanie budżetu, wskaźników projektu, opisów koniecznych do pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej,
 • obsługa w zakresie pozyskania finansowania wkładu własnego/środków trwałych planowanych do zakupu w ramach projektu/środków obrotowych na prefinansowanie dotacji,
 • dokonywanie uzupełnień i wyjaśnień dla Instytucji Oceniającej,
 • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym wszelkich wymaganych oświadczeń, załączników, harmonogramu płatności oraz innych niezbędnych dokumentów.

PO ZATWIERDZENIU DO DOFINANSOWANIA PROJEKTU O DOFINANSOWANIE, ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE DORADZTWO NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ JEGO ROZLICZENIA, W KTÓREGO ZAKRES WCHODZI M. IN.:

 • przygotowanie i nadzór nad postępowaniami ofertowymi,
 • wsparcie w zakresie odpowiedniego oznaczenia dofinansowania UE i promocji projektu,
 • wstępna analiza dokumentów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym (faktury, protokoły, umowy) i wskazanie ewentualnych korekt w tym zakresie, w tym:
  • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
  • kontrola dowodów księgowych pod kątem kwalifikowalności wydatków – rozliczanie wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i wkładu własnego;
  • przygotowanie wzorów opisów faktur, wzorów protokołu – zgodnie z wymogami wytycznych programowych;
  • weryfikacja poprawności merytorycznej umów i ich zgodności z wymogami wytycznych programowych;
  • monitorowanie czasu pracy personelu projektu i kwalifikowalności wydatków w tym zakresie;
 • sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań merytorycznych,
 • formułowanie wszelkich wyjaśnień i oświadczeń wymaganych na poziomie kontroli bądź rozliczania wniosku,
 • audyt całości dokumentacji przed każdą kontrolą,
 • uczestnictwo w każdej kontroli,
 • przygotowanie i wprowadzenie ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) jest rozwiązaniem zaprojektowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz finansowanym ze środków Funduszu Pracy. Jest on przeznaczony dla pracodawców, wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Celem utworzenia KFS-u jest zapobieganie utraty zatrudnienia osób pracujących, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firmy, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeszkoleni wszyscy pracownicy. Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas nieokreślony, określony, pełen etat lub tylko na część etatu. Ze wsparcia środkami KFS nie może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniającą żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

 

KOSZTY POKRYWANE W RAMACH KFS

AUDYT POTRZEB

Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

SZKOLENIA

Szkolenia, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

CERTYFIKACJE

Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

BADANIA WSTĘPNE

Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

WYSOKOŚĆ FINANSOWANIA

80% lub 100% (jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców) kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

TRENERZY I EDUKATORZY

ANNA WÓJTOWICZ

szkoleniowiec, trener

Absolwentka Wydziału Politologii, kierunek Samorząd i polityka lokalna. Konsultantka i autorka kilkudziesięciu projektów społecznych jak i inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów jak POIŚ, RPO, POIG/POIR, POKL/POWER, Fundusze Norweskie i EOG w perspektywach finansowych 2004-2006, 2007-2013 oraz obecnej perspektywie 2014-2020.

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia projektów (m.in. rozliczania, monitoringu i ewaluacji, promocji projektu, trwałości rezultatów projektu) a także zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych (w tym jako Kierownik Biura ds. Funduszy Unijnych , Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Środków i Współpracy z Biznesem, Kierownik Biura ds. Nauki, Badań i Transferu Technologii).

SEBASTIAN ADAMCZYK

trener, przedsiębiorca, samorządowiec

Usługi doradcze, finansowe, bankowość. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Marketing, zasoby ludzkie. III sektor NGO oraz samorząd.
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej od 2012 r. Zajmujący się rekrutacją oraz rozwojem pracowników poprzez wypracowanie ścieżki rozwoju systemu motywacyjnego, awansów dla pracowników. Przedsiębiorca z kilkunastoletnią praktyką w prowadzeniu licznych szkoleń, usług doradczych z różnych branż.
Uczestnik wielu szkoleń, ciągle uczący się i rozwijający własny warsztat pracy. Specjalista od nowoczesnych technik oraz metod uczenia się. Uczestnik, koordynator wielu projektów dla przedsiębiorców i pracowników, również w sektorze NGO. Radny dzielnicowy, członek wielu projektów prospołecznych i rad programowych.Posiada doświadczenie zawodowe jako trener biznesu, specjalista ds. PR i Relacji Inwestorskich

Wyższe w trakcie – Kierunek Zarządzanie spec. Zarządzanie Firmą.
Przeprowadzanie szkoleń otwartych i zamkniętych. Zajęć i prelekcji w szkołach, fundacjach i podczas kongresów. Jako trener biznesu prowadził wiele szkoleń i prelekcji dla pracowników każdego szczebla w tym właścicieli i kadry menadżerskiej.

EWELINA ZDEBSKA

dr n. humanistycznych, szkoleniowiec, trener

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się metodyką pracy socjalnej, problemami i kwestiami społecznymi, metodyką pracy asystenta rodziny. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Była członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Labor et Educatio” w latach 2013-2015. Obecnie sekretarz czasopisma „Homo et Societas”. Członek Zespołu ds. opracowywania i wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 dla Gminy Iwanowice. Autorka publikacji z zakresu pracy socjalnej, problemów społecznych, starości, rodziny oraz opieki hospicyjnej i paliatywnej. Jest sekretarzem Rady Naukowej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz od 2014 roku jest członkiem Rady Naukowej All-Ukrainians Association od Palliative and Hospice Care. Czynnie współpracuje z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci oraz Klubem Wersalik.

JAROSŁAW WÓJTOWICZ

radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce.

Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house), a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

RADOSŁAW POTOK

dr, adwokat

Absolwent Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta międzynarodowych programów (Wydział Prawa Tel Aviv University), publikuje artykuły naukowe w fachowej prasie prawniczej. Od 2015 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

URSZULA MIGAS

fryzjer, edukator, przedsiębiorca

Mistrz i czeladnik fryzjerstwa. Od 14 lat związana z branżą fryzjerską. Działa zgodnie z zasadą, że w każdym człowieku należy znaleźć perełkę piękna. Swoją karierę rozpoczęła od 3 letnich praktyk zawodowych, po których osiągnęła tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.  Następnie, ciągle doskonaląc swoją technikę pracy, ukończyła liczne kursy i szkolenia.  W 2016r. zdobyła tytuł Mistrza w zawodzie fryzjer. Od tego momentu przekazuje wiedzę i doświadczenie swoim podopiecznym.  W 2017r. otworzyła pierwszy salon fryzjerski sygnowany jej nazwiskiem. UM Metamorfoza z roku na rok rozwija się poprzez wprowadzanie kolejnych zabiegów oraz usług, jak również przed podnoszenie kwalifikacji całego zespołu. W salonie stawiamy również bardzo duży nacisk na kulturę obsługi klienta oraz wysoką jakość produktów i wyposażenia salonu. Taki sposób pracy stara się przekazać swoim praktykantom.

KONTAKT Z NAMI

Wyślij nam wiadomość

REFERENCJE

‼UWAGA KRAKÓW – NOWA HUTA - Szukamy modeli na BEZPŁATNE STRZYŻENIA męskie i USŁUGI BARBERSKIE ✂️ 🧔🏻‍♂️‼ 💈💈

STRZYŻENIE WYKONAJĄ uczestnicy szkolenia - FRYZJERZY, chcący doskonalić swoje umiejętności. Wszystko będzie pod bacznym okiem trenera ✂️ z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie barberingu!😊💈

📍 Dostępne terminy:
☑25.09 (poniedziałek): 9:00; 11:00; 13:15; 15:00

Wymagania:
⏳ dyspozycyjność czasowa,
📸 zgoda na publikacje zdjęć,
🔞 tylko osoby pełnoletnie.

Zdjęcia swoich obecnych fryzur proszę wysyłać w wiadomości prywatnej - zastrzegamy sobie prawo do wyboru kandydatów 😊💈

Zapraszamy do kontaktu w wiadomości prywatnej!

#FadeMasters #BeardStyling #BarberSkills #barberingislife #barberproduct #barberword #barbercareer #nowafryzura #barberworkshop #BarberCareer #BarberWorld #BarberProducts #MęskieStrzyżenie #BarberWorkshop #CutAndStyle #Fade #Barbering #SkinFade #NowaHuta #FundacjaPromocjiNowejHuty #Barber #barber #barbershop #barbering #model #modele #modelsearch #bezpłatnestrzyżenia #darmowestrzyżenie #darmowausługa
...

4 0

‼️ Zapisz się na szkolenie z MARKETINGU ONLINE I PROMOCJI MARKI W SIECI 🔔- z dofinansowaniem dla uczestników projektów: Kierunek Kariera Zawodowa, MBony, NetBon, Sądeckie Bony Szkoleniowe lub pełnopłatnie 😊‼️ OSTATNIA SZANSA ‼

Chciałbyś nauczyć się
👉 narzędzi marketingowych
👉 segmentacji rynku
👉 strategii marketingowych i wiele innych zagadnień?
Jeśli 𝗧𝗔𝗞 - to szkolenie będzie idealne dla Ciebie!🤓💻

MARKETING ONLINE I PROMOCJA MARKI W SIECI:
☑ Narzędzia marketingu i promocji w sieci
☑ Segmentacja rynku przy planowaniu działań marketingowych online
☑ Definiowanie celów marketingowych w metodzie SMART.
☑ Analiza działań marketingowych online.
☑ Analiza otoczenia.
☑ Podstawy i narzędzia promocji marki na Facebook.
☑ Podstawy i narzędzia promocji marki na Instagramie.
☑ Strategie marketingu online.
☑ Analiza działań marketingowych online.
☑ Nowe trendy, techniki tworzenia i optymalizowanie kampanii reklamowych przedsiębiorstw (Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram).
☑ I WIELE INNYCH ‼

Marketing online i promocja marki w sieci. - najbliższy termin:
👉23-24.09.2023r. (sobota-niedziela):
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1913113

‼️Jesteś zainteresowany? Z chęcią pomożemy w uzyskaniu dofinansowania lub bonów - również na inne szkolenia😊‼️

📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 575 661 551 lub 534 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

Kto chciałby nauczyć się czegoś nowego? 🤔🤗

#marketing #marketingonline #marketingdigital #marketingstrategy #marketingstrategies #Facebook #facebook #facebookads #instagram #instagramreels #instagramads #fundacjaNH #krakow #dofinansowanie #szkolenia #kursy #SądeckieBonySzkoleniowe #bony #NetBon #BazaUslugRozwojowych #wupkrakow #MBony #szkoleniakrakow #Szkolimyorg #kierunekkarierazawodowa #KierunekKariera #ŁapSkilla #Szkolenie #SzkolenieKrakow #MarketingOnline
...

3 0

‼KRAKÓW – NOWA HUTA - Szukamy modeli na BEZPŁATNE STRZYŻENIA męskie i USŁUGI BARBERSKIE ✂️ 🧔🏻‍♂️‼ 💈💈OSTATNIE MIEJSCA‼

STRZYŻENIE WYKONAJĄ uczestnicy szkolenia pod okiem trenera ✂️ z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie barberingu!😊💈

📍Dostępne terminy:
☑20.09 (środa): 9:00; 11:30; 13:30; 15:00
☑21.09 (czwartek): 9:00; 11:30; 13:30; 15:00
☑22.09 (piątek): 9:00; 11:30; 13:30; 15:00

Wymagania:
⏳dyspozycyjność czasowa (MINIMUM 2 GODZINY),
📸zgoda na publikacje zdjęć,
🔞tylko osoby pełnoletnie.

Zdjęcia swoich obecnych fryzur proszę wysyłać w wiadomości prywatnej - zastrzegamy sobie prawo do wyboru kandydatów😊💈

Zapraszamy do kontaktu w wiadomości prywatnej!

#barberingislife #bezpłatnestrzyżenia #nowafryzura #modeldostrzyżenia #krakow #fundacjaNH #barbercareer #barberword #barberproduct #passionforbarber #strzyżenienamodelach #męskiestrzyzenie #barberworkshop #FadeMasters #SkinFadeExperts #BeardStyling #BarberTechniques #StylizacjaMęska #BarberSkills #ProBarberTraining #Fade #SzkolenieBarber #Barbering #skınfade #strzyżeniemęskie #barbertraining #zostańmodelem #barberingexperience #barberworkshop #strzyżeniezadarmo #barberingskills
...

4 0

🔥📣 OSTATNIE WOLNE MIEJSCE! 🔥📣

Chcesz stać się mistrzem w świecie barberingu? 💈💇‍♂✂️ Zgłoś się na nasze kompleksowe warsztaty fryzjerskie! 💈🧔

📌 SZKOLENIE: "Podstawy techniki pracy barbera z elementami technik FADE, SKIN FADE oraz pracy z brodą."

📅 TERMIN: 20-22.09.2023r.

📍 Możliwość wzięcia udziału z projektów: Kierunek Kariera Zawodowa, MBony, NetBon, Sądeckie Bony Szkoleniowe.

Co oferujemy? 🤔
📚 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy barbera.
🧔 Analiza kształtów wąsów, brody i dopasowywanie do kształtu twarzy.
🔍 Znajomość i dobór kosmetyków barberskich.
🎩 Pokaz stylizacji przez profesjonalnego barbera.
✂️ Praktyczne ćwiczenia strzyżenia na modelach.
🤵‍♂️ Etyka i profesjonalizm w zawodzie barbera.

To szkolenie to prawdziwy skarb dla każdego, kto chce wkroczyć na wyższy poziom w świecie fryzjerstwa męskiego!💈🧔

UWAGA! 🚨 Pozostało już TYLKO JEDNO miejsce! 🚨 Czy jesteś gotów zająć je dla siebie? 🏆🥇

Link do zapisu BUR:
⬇⬇⬇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1915993

Zgłoś się szybko i zarezerwuj swoje miejsce teraz! 💪🏼💌

📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 535 616 325 lub 534 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

#BarberWorkshop #BarberSkills #FadeMasters #SkinFadeExperts #BeardStyling #MęskieStrzyżenie #SzkolenieBarberskie #MastersOfFade #BarberTechniques #WąsyBroda #ProBarberTraining #BarberCareer #StylizacjaMęska #BarberWorld #CutAndStyle #BarberingArt #PassionForBarbering #StrzyżenieNaModelach #BarberEthics #BarberProducts #BrzytwaSkills #BarberNetwork #BarberLife #MęskaGrooming #BarberingTrends #BazaUsługSzkoleniowych
...

6 0

To jest Joe Girard, został on uznany za najlepszego sprzedawcę na świecie przez Księgę Rekordów Guinnessa. Joe doskonale rozumiał ludzką naturę i potrafił ją wykorzystać na swoją korzyść. Girard sprzedał 13 001 samochodów u dealera Chevroleta w latach 1963-1978

Najciekawsze jest to, że jego metoda była tak prosta, że wielu o niej zapomina. Tajemnicą Joe było po prostu empatia. Zawsze uśmiechał się do swoich klientów, chwalił ich, znajdował wspólne tematy i dawał im mnóstwo uwagi – wysyłał nawet kartki urodzinowe.

Empatia i poczucie ważności klienta to najskuteczniejsze narzędzia perswazji. Zachęcam Cię, abyś wykorzystał je w praktyce. Zobaczysz, że Twój klient poczuje się bardziej doceniony i chętniej kupi Twój produkt.
...

10 0

🎉🚀Rozpocznij swoją działalność z aż 38 tysięcy zł wsparcia od Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie! 🚀🎉

Planujesz otworzyć własną firmę? My zajmiemy się napisaniem wniosku dla Ciebie! 📝

Nasze doświadczenie pozwala nam na szybką weryfikację Twojej szansy na otrzymanie dotacji. To jest pierwszy, a co najlepsze - całkowicie BEZPŁATNY etap naszej pomocy. 💼💡

Zajmujemy się tworzeniem Twojego wniosku w sposób kompleksowy, opierając się na informacjach, które nam przekażesz o swoim planowanym biznesie.

🔥 NIC NIE RYZYKUJESZ! Pobieramy opłatę tylko w przypadku, gdy Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Grodzki Urząd Pracy. 🔥

🔝 Pierwszeństwo mają osoby z doświadczeniem w wybranej branży.

💥 Przystąp do nas już teraz i zrealizuj swoje marzenia o własnym biznesie! 💥
_____________________
📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 510 313 661
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

#pomoc #biznes #dotacja #GUPKraków #rozpocznijbiznes #wnioseknadotacje #startups #Krakow
...

7 0

Chcesz nabrać pewności w tworzeniu efektownych grafik, postów na social media, prezentacji, a może infografik?🤩Mamy dla Ciebie doskonałą propozycję!🙌

Zapraszamy na szkolenie "Podstawy obsługi programu Canva"! 🖌️🎨

Podczas naszych warsztatów nauczysz się, jak korzystać z narzędzi dostępnych w Canvie, tworzyć profesjonalne projekty graficzne, a nawet przygotować je do druku czy💻🌐 publikacji online! Bez względu na to, czy pracujesz w marketingu, komunikacji, czy po prostu chcesz rozwijać swoje umiejętności graficzne, to szkolenie jest dla Ciebie!😊

Dostępne szkolenia SIERPIEŃ 2023:
▪14-15.08
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1910862

▪22-23.08
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1910870

Możesz wziąć w nich udział z dofinansowaniem z projektów: Kierunek Kariera, MBony, Sądeckie Bony Szkoleniowe, czy NetBon!

Do zobaczenia na szkoleniu! 💼🚀

‼️Jesteś zainteresowany? Z chęcią pomożemy w uzyskaniu dofinansowania lub bonów - również na inne szkolenia😊‼️

📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 535 616 325 lub 534 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

#SzkolenieCanva #Dofinansowanie #KierunekKariera #MBony #SądeckieBonySzkoleniowe #NetBon #Grafika #Design #Marketing #Komunikacja #Infografika #Prezentacje #SocialMedia #Plakaty #CanvaKurs #UczenieOnline #RozwójOsobisty #Kariera #NaukaGrafiki #DigitalArt #Twórczość #Edukacja #SzkolenieOnline #TworzenieGrafiki #MarketingDigital #Projektowanie #CanvaDlaPoczątkujących
...

2 2

‼️Zapisz się na szkolenie z 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔🔔- z dofinansowaniem dla uczestników projektów: Kierunek Kariera Zawodowa, MBony, NetBon, Sądeckie Bony Szkoleniowe lub pełnopłatnie😊‼️

Chciałbyś nauczyć się wykorzystania nowoczesnych aplikacji i portali społecznościowych, jako narzędzia marketingowego? Jeśli 𝗧𝗔𝗞 - to szkolenie będzie idealne dla Ciebie!🤓💻

SOCIAL MEDIA:
☑omówienie cech i funkcji Facebooka i Instagrama w kontekście biznesowym,
☑tworzenie profili firmowych na obu platformach,
☑przedstawienie różnych strategii marketingowych na Facebooku i Instagramie,
☑kreowanie atrakcyjnej treści na obu platformach,
☑tworzenie kampanii reklamowych z wykorzystaniem narzędzi reklamowych na Facebooku i Instagramie,
☑analiza wyników działań na obu platformach przy użyciu narzędzi analitycznych,
☑...i wiele innych!

Zaawansowane techniki wykorzystania Facebooka i Instagrama w biznesie - dostępne terminy:
▪26-27.07 (środa-czwartek):
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1888895

▪02-03.08 (środa-czwartek):
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1888584

▪22-23.08 (wtorek-środa):
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1888724

‼️Jesteś zainteresowany? Z chęcią pomożemy w uzyskaniu dofinansowania lub bonów - również na inne szkolenia😊‼️

📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 535 616 325 lub 534 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

Kto chciałby nauczyć się czegoś nowego?💻🤓

#FundacjaNH #Szkolimyorg #bony #dofinansowanie #mbony #netbon #sadeckiebonyszkoleniowe #kursy #szkolenia #BazaUslugRozwojowych #kierunekkariera #szkoleniesocoalmedia #SocialMedia #marketingwinternecie #mediaspolecznosciowe #szkoleniakrakow #szkoleniesocialmedia #marketingkrakow #kierunekkarierazawodwa #marketing #socialmediakrakow #reklamawinternecie #mediaspolecznosciowe #metaads #ads #kampaniareklamowa #kampaniamarketingowa #szkolenia2023 #krakowszkolenia #szkoleniawkrakowie
...

4 0

📣 Zapraszamy na praktyczne szkolenie z wykorzystania narzędzia graficznego Canva w celach marketingowych!🎨📈

Czy chciałbyś opanować tajniki tworzenia wizualnie atrakcyjnych i skutecznych materiałów marketingowych? Jeśli tak - to szkolenie jest idealne dla Ciebie!🤩

Co oferujemy❓
✅ Praktyczne wskazówki dotyczące projektowania grafiki na platformie Canva.
✅ Techniki tworzenia banerów reklamowych, postów na media społecznościowe i innych materiałów promocyjnych.
✅ Dostęp do szablonów i zasobów graficznych.
✅ Porady dotyczące kolorystyki, typografii i kompozycji.
✅ Case studies i przykłady z praktyki.

📅 Data: 05-06.06.2023r.,
📍 Miejsce: Kraków, Nowa Huta,
💰 Cena: 1200zł netto.

Weź udział w szkoleniu i zwiększ swoją kreatywność oraz skuteczność marketingową! 🎉✨
_______________________________
📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 575 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

#Canva #Marketing #Szkolenie #Grafika #Kreatywność #Biznes #CanvaSzkolenie #Grafika #MarketingCyfrowy #MateriałyWizualne #UmiejętnościKreatywne #WarsztatyBiznesowe #NarzędziaMarketingowe #GrafikaNaMediaSpołecznościowe #MarketingWizualny #UmiejętnościProjektowe #TożsamośćMarki #StrategiaMarketingowa #KomunikacjaWizualna #MarketingOnline #TworzenieTreści #WizualnePrzykuwanieUwagi #ProfesjonalnyDesign #MateriałyMarketingowe #RozwiązaniaKreatywne #WizualnaMarka #PromocjaMarki #KreatywnyDesign #KreatywnośćCyfrowa #SukcesMarketingowy #WzrostBiznesu
...

6 0

📣PRZYJMIEMY na bezpłatne praktyki studenckie z możliwością późniejszego zatrudnienia🤓🤝.

📊 TWOJE ZADANIA:
🔸Projektowanie i tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi.
🔸Współpraca przy realizacji projektów informatycznych.
🔸Wsparcie działań administracyjnych i biurowych, takich jak obsługa korespondencji, zarządzanie dokumentacją czy organizacja spotkań.
🔸 Opracowywanie koncepcji projektów.
🔸 Tworzenie wniosków o dofinansowanie.
🔸 Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, raportów, sprawozdań.
🔸 Współpraca z pozostałymi działami w zakresie przygotowywanych projektów.

💻 MAMY DLA CIEBIE:
🔸 Pracę w merytorycznym zespole z możliwością stałego poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń ze specjalistami z różnych dziedzin.
🔸 Możliwość późniejszego zatrudnienia u jednego z naszych 500 partnerów.
🔸 Miłą i motywującą atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie.

👉 Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby lub przedstawicieli uczelni: biuro@fundacjanh.org

A jeśli jesteś z Krakowa, to zapraszamy na pyszną kawę do naszej siedziby:
☕️os. Centrum D7 lok 8, 31-933 Kraków (obok MPK).
📞 Tel. +48 575 661 551 lub 534 661 551

#praktyki #student #praktykinformatyka #praktykistronwww #karieraIT #informatyka #tworzeniestron #webdevelopment #pracabiurowa #pracadministracyjne #doświadczenie #rozwój #informatykastudenta #kreatywność #webdesign #praktyki #praktykistronwww #karieraIT #informatyka #tworzeniestron #pracabiurowa #doświadczenie #rozwój #informatykastudenta #kreatywność #webdesign #praktykiwfirmieIT #webdesigner #praktyki2023 #rozwijajumiejętności
...

7 0

@afakturypl to niezwykle wygodne i funkcjonalne narzędzie, które działa na wszystkich urządzeniach - od komputerów stacjonarnych po smartfony.💻📱. Dzięki temu możemy mieć dostęp do naszych danych księgowych nawet będąc w podróży lub na zasłużonym wypoczynku🌴🌊.

Co jest ważne❓@afakturypl dba o nasze bezpieczeństwo. Posiada najwyższej jakości zabezpieczenia, które chronią nasze dane firmowe i wszystkie wystawione dokumenty 💪🔒.

⬇⬇⬇
https://afaktury.pl/

Współpraca z afaktury.pl to dla nas gwarancja profesjonalizmu, niezawodności i wsparcia. Szczerze polecamy ich usługi wszystkim przedsiębiorcom, którzy szukają kompleksowego rozwiązania do obsługi swoich faktur!🤝💼

#AfakturyPl #ProgramOnline #WystawianieFaktur #Partnerstwo #Współpraca #Profesjonalizm #Wygoda #Bezpieczeństwo #Efaktury #FakturyElektroniczne #Wsparcie #DaneBiznesowe #KompleksoweRozwiązania #Usługi #Przedsiębiorcy #Rekomendacja #NarzędzieKsięgowe #TerazWŁatwySposób #Certyfikat #Elastyczność #WygodnaObsługa #ProgramKsięgowy #FakturyOnline #BezpłatneDemo #EfektywnaFakturacja #BezStresu #WygodnyDostęp
...

5 0

‼️Zapraszamy na szkolenia 𝗠𝗦 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹💻👩🏼‍💻osoby, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności😊‼️

Korzyści z posługiwania się MS Excel❓
✅usprawnienie pracy,
✅oszczędność czasu,
✅sprawniejsze zarządzanie i raportowanie,
✅przejrzystość prezentacji danych oraz kontrola wydatków,
✅analiza budżetów.

Najbliższe terminy:
▪sobota-niedziela (10-11.06) - poziom podstawowy rozszerzony:
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1815972
▪poniedziałek-wtorek (19-20.06) poziom podstawowy:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1738386

Szkolenia dostępne z dofinansowaniem w projektach:
Kierunek Kariera, Łap Skilla!, MBony, Sądeckie Bony Szkoleniowe, NetBon.

Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie, według potrzeb naszych klientów - poziom: podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany! Istnieje również możliwość rozszerzenia szkolenia do całego pakietu Office.

Przykładowy ramowy plan usługi:
DZIEŃ I
☑sporządzanie wykresów danych - średniozaawansowanych,
☑praca na kilku arkuszach jednocześnie,
☑tworzenie tabel przestawnych,
☑tworzenie wykresów przestawnych.
DZIEŃ II
☑sortowanie po komórkach (po dniach, kolorach, miesiącach),
☑filtrowanie danych,
☑wykonywanie obliczeń przy użyciu funkcji ( matematycznych, logicznych, statystycznych, data i godzina),
☑zarządzanie danymi.

‼️Jesteś zainteresowany? Z chęcią pomożemy w uzyskaniu dofinansowania lub bonów - również na inne szkolenia😊‼️

Kto chciałby nauczyć się Excel`a?🎓🤓

#FundacjaNH #Szkolimyorg #bony #dofinansowanie #kierunekkarierazawodowa #wupkrakow #kursy #szkolenia #BazaUslugRozwojowych #kierunekkariera #szkolenieexcel #KFS #szkoleniakrakow #krakowexcel #pakietoffice #msexcel
...

2 0

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą” i odwiedzili w tym dniu nasze stoisko🤗. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdą rozmowę, wymienione pomysły oraz Wasze zaangażowanie!❤️

Dziękujemy Grodzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie oraz Wydziałowi Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta w Krakowie za zapewnienie nam możliwości spotkania się z tak wyjątkowymi ludźmi, którzy nie boją się podejmować nowych wyzwań i dążą do realizacji swoich zawodowych marzeń👨‍💼. To wydarzenie potwierdziło, że wspólnie możemy tworzyć silną społeczność, która jest zdolna do nieustannego rozwoju i innowacji🤩.

Czekamy z niecierpliwością na kolejne edycje tego wyjątkowego wydarzenia!🥰

#MajówkaZPracą #TargiPracy #Przedsiębiorczość #Kraków #Kariera #Praca #NoweMożliwości #GrodzkiUrządPracy #Innowacje #RozwójZawodowy #WymianaPomysłów #WydarzeniaKraków #ZmianaZawodu #BudowanieKariery #PracodawcyKraków #DoradztwoZawodowe #Inspiracja #Społeczność #Przekwalifikowanie #WłasnyBiznes #Fundusze #Projekty #TauronArenaKraków #BezpłatneTargi #PracaWKrakowie #BiznesOdpowiedzialnySpołecznie #WydziałPrzedsiębiorczości #Dziękujemy #Networking #SpotkanieProfesjonalistów
...

12 0

Z okazji Świąt Wielkanocnych🐣
chcielibyśmy naszym Klientom i Partnerom
złożyć szczere życzenia pokoju, wiary i miłości❤.
By nadchodzący czas był przepełniony
czasem z rodziną, który doda sił
i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,
a nadchodząca wiosna wypełni słońcem
Państwa życie osobiste i zawodowe.

Jednocześnie informujemy o przerwie świątecznej w dniach 07.04-10.04.2023r. - zapraszamy do kontaktu we wtorek🐰🥚!

Zespół Fundacji Promocji Nowej Huty.

#FundacjaNH #Wielkanoc #NowaHuta #Wielkanoc2023 #iloveNH #nowohucianie #nowahuta #poland #polska #cracow #placcentralny #krakowskie #krakowskakultura #krakowski #krakowskispleen #krakowskibiznes #nowahutateam #cracow #kraków #polska #travelawesome #tasteintravel #kombinat #prldesign #prl #schrony #hutasendzimira #kombinatnowahuta #centrumadministracyjne
...

16 1

Zapraszamy na szkolenie z plecenia warkoczy z zastosowaniem włosów syntetycznych!✨To doskonała okazja, aby zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoje kwalifikacje w branży fryzjerskiej!💇‍♀Najbliższe szkolenie już w 𝗣𝗢𝗡𝗜𝗘𝗗𝗭𝗜𝗔Ł𝗘𝗞 (𝟭𝟳.𝟬𝟰)👱🏼‍♀️❤️

Podczas szkolenia m.in.:
⭐️poznasz techniki zakładania, pielęgnacja i metody zdejmowania warkoczy,
⭐️omówimy fryzury, które najlepiej się prezentują,
⭐️będziesz samodzielnie pracować na modelce - pozwoli to na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce!

👩🏻Naszym niezastąpioneym trenerem jest Ela (instagram: @elove_warkocze)😊. To nie tylko doskonały fachowiec, ale również świetny, cierpliwy nauczyciel, który potrafi przekazać swoją wiedzę w sposób łatwy i zrozumiały dla uczestników🎓🥰.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) tym szkoleniem, zapraszamy do zapisów!💌To doskonała okazja, aby poszerzyć swoje umiejętności i wyróżnić się na rynku pracy🤓.

Nie przegap tej szansy i dołącz do nas już TERAZ!🤩🤝
⬇⬇⬇
Organizujemy szkolenia pełnopłatne💸lub z dofinansowaniem📄.

Zapraszamy do kontaktu!😊
📲tel. 534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh
🎓Szkolimy.org

#fundacjaNH #kraków #warkocze #warkoczyki #warkoczesyntetyczne #warkoczebokserskie #longhair #hair #hairstyle #kobieta #dziewczyna #fryzury #warkoczykiafrykańskie #afrohairstyle #warkocz #braid #upięcie #włosy #fryzjer #hairstyles #hairinspiration #instahair #frenchbraid #dlugiewlosy #wlosy #besthair #hairfashion #upieciawlosow #upieciaokolicznosciowe #hairlover
...

24 9

Cieszymy się, że jako Fundacja Promocji Nowej Huty możemy wspierać i promować lokalne inicjatywy i przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju naszego miasta❤. Jednym z takich miejsc jest @ck_beautyroom ✨- salon kosmetyczny, który oferuje szeroką gamę profesjonalnych zabiegów dla kobiet👱🏽‍♀️.

Kasia, właścicielka @ck_beautyroom , posiada 7-letnie doświadczenie🎓w branży beauty✨. Stawia na pierwszym miejscu jakość usług oraz dobrą interakcję z Klientem - na jej buzi cały czas widnieje szeroki uśmiech😁. Dzięki temu w salonie panuje przyjazna atmosfera, a każdy Klient traktowany jest indywidualnie i z największą uwagą!😍

Z jakich usług możecie skorzystać w 𝗖𝗞 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 𝗿𝗼𝗼𝗺❓
✅stylizacja rzęs👁️,
✅henna, farbka🎨,
✅dermapen✨
✅laminacja brwi i rzęs👁️,
✅mezoterapia💆‍♀️
✅modelowanie ust💋💉,
✅makijaż permanentny👄,

Jesteśmy dumni z faktu, że CK beauty room jest naszym partnerem oraz aktywnie angażuje się w akcje, które organizujemy i bierze udział w projekcie wykonywanym w ramach prowadzonej przez nas ogólnopolskiej 🇵🇱 akcji #WspieramBeauty❤️.

Przygotowane przez nas filmy są w pełni finansowane przez Fundacja Promocji Nowej Huty - jest to działanie, mające na celu usprawnić działania marketingowe!😊

Jeśli chcesz uzyskać podobne wsparcie lub innego typu: bezpłatne szkolenia, dofinansowanie sprzętu, organizację płatnych staży zawodowych 🇪🇺, finansowanie etatów pracowników ​ - śledź naszego facebooka i profil na instagramie😊.

Organizujemy szkolenia pełnopłatne💸lub z dofinansowaniem📄.

Zapraszamy do kontaktu!😊
📲tel. 534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh
🎓Szkolimy.org

A Ty, z jakiego zabiegu chciałabyś skorzystać w CK beauty room?💋❤️

#KFS2023 #szkolimy_org #FundacjaNH #szkolenia #dofinansowanie #stylizacjarzes #stylizacjabrwi #rzesykrakow #medycynaestetyczna #medycynaestetycznakrakow #modelowanieust #modelowanieustkrakow #PMUkrakow #makijazpermanentny #makijazpermanentnykrakow #szkoleniakrakow #szkoleniekrakow #dotacjeunijne #dofinansowania #Kraków
...

13 0

Piszą o nas w @gazetakrakowska!📰❤️

Jak już wspominaliśmy, Fundacja Promocji Nowej Huty została nominowana do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy w kategorii: "𝗠𝗶𝗸𝗿𝗼 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮 𝘇𝗮 𝗿𝗼𝗴𝗶𝗲𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟯"🏅.

Link do artykułu:
👇👇👇
https://gazetakrakowska.pl/laureaci-malopolskiej-nagrody-rynku-pracy-2023/ar/c3-17386991

Mimo, że nie udało nam się wygrać, to dla nas ogromne wyróżnienie, które motywuje nas do dalszej pracy i rozwoju fundacji!💪

Jeszcze raz dziękujemy za to prestiżowe wyróżnienie!💖

#FundacjaNH #KrajowyFunduszSzkoleniowy #KFS2023 #dotacje #dofinansowanie #dotacjeunijne #biznes #rozwójfirmy #szkolenia #polskafirma #realizacjaprojektu #Wojewodzkiurzadpracy #urzadpracy #inwestycje #edukacja #nauka #kluczdosukcesu #doradztwo #darmoweszkolenia #bezpłatneszkolenia #szkoleniadlamlodych #szkoleniakraków #darmoweszkolenia #bezpłatneszkolenia #dotacje #dotacje2023 #dofinansowania #krakowdlamlodych #dofinansowania2023 #szkoleniakrakow

fot. Gazeta Krakowska
...

16 0

📣🚀 Nowe dofinansowania w Małopolsce! 🌟🤩#MałopolskieBonyRozwojowePlus

Mamy świetne wieści dla Was! 📢 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie ogłasza kolejny nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe Plus! 🎯🌈 Rekrutacja rusza 2️⃣0️⃣ marca 2023 o godz. 9:00 i potrwa do 2️⃣4️⃣ marca o 12:00 (lub wcześniej, jeśli wyczerpiemy pulę środków)! 💸⏰

Pula podstawowa: 4️⃣ mln PLN 💰
Pula rezerwowa: 1️⃣2️⃣ mln PLN 💰

👩‍💼👨‍💼 W projekcie mogą wziąć udział firmy, osoby samozatrudnione oraz pracownicy na umowy zlecenie! 🤝💼

Chcecie skorzystać z dofinansowania? 🎁💼Pomożemy Wam w przygotowaniu wniosku! 📝✅ A po uzyskaniu dofinansowania, jako akredytowany usługodawca usług rozwojowych, zrealizujemy dla Was szkolenia, doradztwo, coaching i wiele więcej! 🌟🎓

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo! 🔝📚 Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie projektu: https://www.marr.pl/mbonplus/ w zakładce Aktualności. 👀🖥️

📝💻 Aby wziąć udział w rekrutacji, wypełnijcie formularz dostępny tutaj: https://forms.gle/KFko57T6CVe1BtX86 ✍️🔗

Wysokość dofinansowania:
Maksymalne limity dofinansowania:
Samozatrudniony – 7 680 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 1920 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 9 600 zł
1 – 3 pracowników – 11 520 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 2 880 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 14 400 zł
4 – 9 pracowników – 15 360 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 3 840 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 19 200 zł
10 – 19 pracowników – 23 040 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 5 760 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 28 800 zł
20 – 49 pracowników – 38 400 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 9 600 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 48 000 zł
50 – 99 pracowników – 69 120 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 17 280 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 86 400 zł
100 – 249 pracowników – 130 560 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 32 640 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 163 200 zł

Do zobaczenia! 👋😄

#FundacjaPromocjiNowejHuty #dofinansowanie #wnioski #rozwoj #MałopolskaAgencjaRozwojuRegionalnego #Kraków #NowaHuta #firmy #samozatrudnienie #umowyzlecenie #szkolenia #doradztwo #coaching #formularzrekrutacyjny
...

6 1

Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom samych sukcesów, siły oraz determinacji w dążeniu do celu i szczęścia!🌷👩

Zespół Fundacji Promocji Nowej Huty❤️.

#FundacjaNH #Kobiety #NowaHuta #DzieńKobiet #DzienKobiet2023 #iloveNH #nowohucianie #nowahuta #poland #polska #cracow #placcentralny #krakowskie #krakowskakultura #krakowski #krakowskispleen #krakowskibiznes #nowahutateam #cracow #kraków #polska #travelawesome #tasteintravel #kombinat #prldesign #prl #schrony #hutasendzimira #kombinatnowahuta #centrumadministracyjne
...

10 0