Search
Close this search box.

"Przedsiębiorstwo Społeczne + 2023"

O PROJEKCIE

✅ Fundacja Promocji Nowej Huty do 31 grudnia realizuje działania w ramach programu Przedsiębiorstwo Społeczne +, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
✅ Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie przedsiębiorstwom społecznym dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.
✅ Korzystamy z dwóch instrumentów wsparcia ze środków Funduszu Pracy: Wsparcie zatrudnienia i Wsparcie bieżące. Dzięki przekazanym środkom możemy jeszcze lepiej pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. #ekonomiaspołeczna #przedsiębiorstwospołeczne #Reintegracja

Ważnym elementem naszego projektu jest także doradztwo zawodowe. Specjaliści z Fundacji Kuźnia Talentów i Fundacji Promocji Nowej Huty udzielają wsparcia w opracowywaniu indywidualnych ścieżek kariery, pomagają w tworzeniu profesjonalnych CV oraz listów motywacyjnych. Nasi doradcy zapewniają również pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, udzielając informacji o rynku pracy w regionie oraz wskazując potencjalne miejsca zatrudnienia.

Projekt „Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia” stanowi odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych, które pragną pełnego zaangażowania w życie zawodowe. Nasza fundacja dąży do eliminowania barier i uprzedzeń w miejscu pracy, promując równość szans oraz akceptację różnorodności.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną zamieszkującą region Śląska, Małopolski lub Podkarpacia i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje umiejętności zawodowe oraz zdobyć nowe możliwości zatrudnienia, zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego projektu na naszej stronie internetowej. Dzięki naszym działaniom możesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i osiągnąć pełną samodzielność zawodową.

Dołącz do naszego projektu i stań się aktywnym pełno-sprawnym specjalistą na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia już dziś!

DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt „Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia” jest skierowany przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, które pragną aktywnie uczestniczyć na rynku pracy. Bez względu na rodzaj niepełnosprawności, nasze działania i usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, aby pomóc im osiągnąć pełną samodzielność zawodową. Jakie są kryteria uczestnictwa? Aby przystąpić do naszego projektu, należy spełnić następujące kryteria:

Absolwent szkoły wyższej (do 5 lat) lub realizujący ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej. W tym celu wymagane jest przedstawienie kserokopii legitymacji studenckiej lub dyplomu.

Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, zarejestrowana w urzędzie pracy lub ZUS.

Mieszkaniec województwa małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.

Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

FORMY WSPARCIA

Doradztwo zawodowe: Nasi specjaliści zapewniają kompleksowe doradztwo zawodowe, obejmujące opracowywanie indywidualnych ścieżek kariery, tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz udzielanie informacji na temat rynku pracy i potencjalnych miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.


Pośrednictwo pracy: W ramach projektu oferujemy wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez pośrednictwo pracy. Pomagamy uczestnikom znaleźć odpowiednie oferty pracy, dostosowane do ich umiejętności i preferencji zawodowych.


Specjalistyczne szkolenia komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym: Organizujemy specjalistyczne szkolenia z obszaru informatyki i technologii, które pozwalają uczestnikom poszerzyć swoje umiejętności w zakresie korzystania z komputera i programów komputerowych. Szkolenia te kończą się egzaminem zewnętrznym, który potwierdza zdobyte kompetencje.


3-miesięczne staże aktywizacyjne: Dla uczestników projektu przewidujemy możliwość odbycia 3-miesięcznych staży aktywizacyjnych. Stanowią one doskonałą okazję do zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego, umożliwiając uczestnikom rozwijanie umiejętności i zdobycie cennych kompetencji w konkretnym zawodzie.


ROLA FUNDACJI PROMOCJI NOWEJ HUTY - SZKOLENIA

Fundacja Promocji Nowej Huty, w ramach projektu „Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia”, pełni ważną rolę jako jednostka szkoleniowa. Jej głównym celem jest przygotowanie i rozwój specjalistów, którzy mimo różnych niepełnosprawności są w pełni aktywni i gotowi do uczestnictwa na rynku pracy.

Jako jednostka szkoleniowa, Fundacja Promocji Nowej Huty aktywnie angażuje się w identyfikację potrzeb rynku pracy, biorąc pod uwagę specjalne umiejętności i zdolności osób niepełnosprawnych. Dzięki temu, absolwenci szkoleń Fundacji są wyposażeni w konkretne umiejętności i wiedzę, które są zgodne z aktualnymi wymaganiami pracodawców. To przekłada się na większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy i pełnoprawne uczestnictwo w życiu zawodowym.

Verified by MonsterInsights