Search
Close this search box.

Szkolenia Dla KSIĘGOWYCH I KADROWYCH KFS 2024

dofinansowane z Kfs

O PROJEKCIE

Szkolenia dla księgowych i kadrowych” to wyjątkowa inicjatywa skierowana do mikroprzedsiębiorców, umożliwiająca im udział w profesjonalnych kursach doskonalących umiejętności księgowe i kadrowe, bez żadnych kosztów. Dzięki pełnemu dofinansowaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), przedsiębiorcy mają szansę na rozwój swoich kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji swoich pracowników, co przekłada się na lepszą efektywność działania firmy na rynku.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest programem, który ma na celu wsparcie przedsiębiorców i pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Środki z KFS mogą być wykorzystane na finansowanie różnorodnych form kształcenia, takich jak kursy, szkolenia, studia podyplomowe czy też doradztwo zawodowe. Program ten kierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą inwestować w rozwój swoich pracowników, a przez to zwiększać konkurencyjność i innowacyjność na rynku pracy.

Fundacja Promocji Nowej Huty, we współpracy z Małopolskim Instytutem Zarządzania i Przedsiębiorczości, stanowi siłę napędową tego projektu. Obydwie organizacje łączą swoje siły, aby zapewnić uczestnikom najwyższej jakości szkolenia, prowadzone przez doświadczonych trenerów i specjalistów w dziedzinie księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Fundacja oraz Instytut są odpowiedzialne za przygotowanie wniosku o dofinansowanie, jego obsługę administracyjną, a także za złożenie i rozliczenie projektu, gwarantując jego płynną realizację oraz zgodność z wytycznymi KFS.

Uczestnicy szkoleń mogą liczyć na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w codziennej pracy księgowych i kadrowych. Program szkolenia został skonstruowany tak, aby adresować aktualne potrzeby rynku pracy, koncentrując się na najnowszych przepisach prawa, nowoczesnych narzędziach księgowych oraz strategiach zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu, uczestnicy projektu będą mogli nie tylko podnieść swoje kwalifikacje, ale również zwiększyć efektywność i konkurencyjność swoich przedsiębiorstw.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mikroprzedsiębiorców do skorzystania z tej wyjątkowej możliwości rozwoju. To szansa na bezkosztowe zdobycie cennej wiedzy i umiejętności, które staną się solidnym fundamentem dla przyszłego sukcesu na rynku pracy. Nie przegapcie tej okazji na inwestycję w siebie i swoich pracowników, która przyniesie realne korzyści Waszym firmom.

TEMATYKA SZKOLEŃ

SZKOLENIA DLA KSIĘGOWYCH

Środki trwałe – ujęcie księgowe i podatkowe

Skupia się na kompleksowym przekazaniu wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów związanych z ewidencją, amortyzacją oraz aktualizacją wartości środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Uczestnicy zdobędą dogłębne zrozumienie różnic między ujęciem księgowym a podatkowym, nauczą się właściwie klasyfikować środki trwałe oraz prawidłowo stosować metody ich amortyzacji. Szkolenie obejmuje również tematy związane z aktualizacją wartości środków trwałych, w tym przeprowadzaniem niezbędnych korekt i przeszacowań. Jest to idealna okazja do nabycia cennych umiejętności i praktycznej wiedzy, która usprawni zarządzanie środkami trwałymi w firmie, zapewniając zgodność z aktualnymi wymogami prawnymi.

Bilans roczny i zmiany w podatkach w 2024 roku.

Koncentruje się na przedstawieniu najnowszych zmian w przepisach podatkowych, które mają wpływ na sporządzanie bilansu rocznego przez przedsiębiorstwa. Uczestnicy zostaną zapoznani z kluczowymi aspektami i wytycznymi dotyczącymi prawidłowego przygotowania bilansu rocznego, z uwzględnieniem nowelizacji prawnych wprowadzonych w 2024 roku. Szkolenie szczegółowo omawia zmiany w podatkach dochodowych, VAT, a także inne aktualizacje legislacyjne, które mają bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowe i finansowe firm.

VAT i CIT w 2024 roku

Skupia się na dogłębnym omówieniu i analizie najistotniejszych zmian w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), które weszły w życie, lub mają wejść w roku 2024. Uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w aktualną wiedzę dotyczącą nowych przepisów, stawek, ulg podatkowych oraz procedur rozliczeniowych, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym

Koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i strategii niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania kryzysom w organizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla stabilności firmy, analizy ryzyka, a także metod i narzędzi służących do minimalizowania wpływu nieprzewidzianych zdarzeń na działalność przedsiębiorstwa.

Kompetencje cyfrowe: obsługa programów biurowych, graficznych, wprowadzenie do AI

Jest skoncentrowane na rozwoju niezbędnych umiejętności w zakresie efektywnej obsługi współczesnych narzędzi i technologii cyfrowych. Uczestnicy kursu zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności w obsłudze najpopularniejszych programów biurowych i graficznych, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania w każdej nowoczesnej organizacji. Dodatkowo, wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI) pozwoli uczestnikom zrozumieć podstawy tej przełomowej technologii, jej zastosowania oraz wpływ na przyszłość pracy.

SZKOLENIA DLA KADROWYCH

Zmiany w prawie pracy w 2024 roku

Zapewnia dogłębną analizę i omówienie najnowszych zmian legislacyjnych w przepisach prawa pracy obowiązujących od 2024 roku. Program kursu skupia się na przekazaniu uczestnikom aktualnych informacji o nowelizacjach, wprowadzonych regulacjach oraz ich praktycznym zastosowaniu w codziennej pracy związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zmian w zakresie umów o pracę, regulacji czasu pracy, zasad zatrudniania i zwolnień, a także nowych obowiązków pracodawców i praw pracowników. Szkolenie to stanowi niezbędne źródło informacji dla osób, które chcą na bieżąco śledzić zmiany w prawie pracy i efektywnie je implementować, zapewniając zgodność działalności przedsiębiorstwa z aktualnymi wymogami prawnymi.

BHP w użyciu monitorów ekranowych – aktualne przepisy

Koncentruje się na omówieniu i analizie najnowszych regulacji dotyczących organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Program kursu skupia się na przekazaniu uczestnikom aktualnych informacji o zasadach ergonomii, bezpieczeństwa oraz zdrowia przy pracy z komputerem, zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach BHP. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat właściwej konfiguracji stanowisk pracy, aby minimalizować ryzyko urazów oraz chorób zawodowych związanych z długotrwałym użytkowaniem monitorów ekranowych. Szkolenie to stanowi niezbędne źródło informacji dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, jak również dla pracowników korzystających na co dzień z monitorów ekranowych, którzy chcą zrozumieć, jak prawidłowo organizować swoje miejsce pracy zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

Kluczowe aktualizacje w prawie pracy i ochronie pracownika – Przegląd 2024

Oferuje kompleksowe spojrzenie na serię istotnych zmian wprowadzonych w przepisach prawa pracy, które mają bezpośredni wpływ zarówno na pracowników, jak i pracodawców w roku 2024. Program kursu obejmuje szczegółową analizę nowelizacji dotyczących dodatkowej ochrony pracownika, zmian w zakresie zwolnień z kosztów sądowych, wzrostu kwot wolnych od potrąceń, a także nowych obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy o sygnalistach. Szkolenie to jest kluczowym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, jak te zmiany wpłyną na codzienne funkcjonowanie w miejscu pracy oraz jakie kroki należy podjąć, aby dostosować się do aktualnych wymagań prawnych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo i ochronę zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Praktyczne aspekty e-komunikacji z ZUS i urzędami w 2024 roku

Zapewnia uczestnikom kompleksowe przygotowanie do skutecznego korzystania z elektronicznych kanałów komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz innymi instytucjami publicznymi. W obliczu rosnącej cyfryzacji procesów administracyjnych i wprowadzenia nowych regulacji w 2024 roku, kurs ten staje się niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorców, księgowych oraz pracowników działów HR, umożliwiającym efektywne zarządzanie obowiązkami wobec państwowych instytucji.

Jeśli jest inna tematyka, która Cię interesuję, to dla Ciebie jesteśmy elastyczni!

PEŁNY KATALOG SZKOLEŃ DO POBRANIA

Jeśli jest inna tematyka, która Cię interesuję, to dla Ciebie jesteśmy elastyczni!

Kontakt

Skontaktuj się przez formularz kontaktowy lub zadzwoń pod numer:

+48 575 661 551

KONTAKT Z NAMI

Wyślij nam wiadomość
Verified by MonsterInsights