Razem Możemy Więcej

Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

Dofinansowanie projektu

Kwota i podstawa

Na mocy umów zawartych pomiędzy Minister Rodziny i Polityki Społecznej a Fundacją Promocji Nowej Huty od początku sierpnia 2022 do końca przyszłego 31  grudni 2023  roku realizowane będzie projekt ”Dobro Wraca” wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Kwota zadania wynosi 940 000 zł, z czego otrzymaliśmy aż 906 400 zł dofinansowania na działania na rzecz integracji społecznej i aktywizacji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce!🇵🇱

Działania fundacji:

Nasza rola

WSPARCIE W PROCESIE POŚREDNICTWA PRACY I W KONTAKTACH Z PRACODAWCAMI,

WARSZTATY AKTYWIZACYJNE,

PROFILOWANIE POTRZEB I POTENCJAŁU CUDZOZIEMCA,

POMOC TERAPEUTYCZNA - PSYCHOLOGICZNA/PSYCHOTERAPEUTYCZNA,

WSPARCIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH TŁUMACZEŃ, TAKŻE W KONTAKTACH Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI CZY PRYWATNYMI (NP. ZAKŁADANIE KONTA BANKOWEGO, NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI, SPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW OBYWATELSKICH ITP.).

ORGANIZOWANIE LUB POMOC W ZNALEZIENIU I FINANSOWANIU KURSÓW, SZKOLEŃ LUB INNYCH FORM KSZTAŁCENIA,

PROFESJONALNE DORADZTWO ZAWODOWE I WSPARCIE W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, A TAKŻE W ZAKRESIE ZAKŁADANIA ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE,

WSPARCIE W NIEZBĘDNYCH FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z UZNAWANIEM WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI,

Kto może skorzystać z działań projektu?

Warunki do spełnienia
CUDZOZIEMCY, LEGALNIE PRZEBYWAJĄCY W POLSCE, WYMAGAJĄCY WSPARCIA W JEDNYM LUB WIĘCEJ OBSZARACH PRIORYTETOWYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE,

CUDZOZIEMCY, KTÓRZY PRZYJECHALI DO POLSKI Z PAŃSTW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ, NP. ZWIĄZANEJ Z PROWADZONYMI NA ICH TERENIE DZIAŁANIAMI ZBROJNYMI (W TYM NA UKRAINIE),

CUDZOZIEMCY, KTÓRZY ZOSTALI EWAKUOWANI W UBIEGŁYM ROKU DO POLSKI W RAMACH RZĄDOWEGO WSPARCIA SOJUSZNIKÓW Z AFGANISTANU,

CUDZOZIEMCY, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI W ZWIĄZKU Z EWAKUOWANIEM Z OBSZARÓW OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI WOJENNYMI NA UKRAINIE.

NASZ ZESPÓŁ

TWORZĄ GO LUDZIE Z DOŚWIADCZENIEM I PASJĄ

Pośrednik Pracy

„Samotni możemy zrobić niewiele; razem możemy
zrobić tak wiele.”

– HELEN KELLER

KONTAKT Z NAMI

Wyślij nam wiadomość