Search
Close this search box.

FUNDACJA PROMOCJI NOWEJ HUTY

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE, CZYM JEST?

Przedsiębiorstwa społeczne to unikalny rodzaj organizacji biznesowych, które kładą większy nacisk na cele społeczne niż na maksymalizację zysków. Różnią się one od typowych przedsiębiorstw tym, że ich głównym zadaniem jest służenie społeczeństwu i wspieranie integracji społecznej oraz zawodowej swoich członków, a także innych działań na rzecz lokalnych społeczności.

Te przedsiębiorstwa mogą przybierać różne formy prawne, w tym spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, czy spółki non-profit. Co je łączy, to fakt, że wszelkie dochody wykraczające poza koszty operacyjne są reinwestowane w realizację ich społecznych misji, zamiast być dystrybuowane jako zysk wśród akcjonariuszy czy właścicieli. W ten sposób przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają się do rozwoju i poprawy dobrobytu społeczności, w której działają.

FUNDACJA PROMOCJI NOWEJ HUTY - PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Fundacja Promocji Nowej Huty została dofinansowana w ramach programu Przedsiębiorstwo Społeczne +, co jest znaczącym osiągnięciem dla organizacji działającej w obszarze ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna łączy działalność gospodarczą z działaniami społecznymi, skupiając się na uwalnianiu potencjału społeczności lokalnych oraz realizacji celów związanych z włączeniem społecznym i dostępem do usług społecznych. Wspieranie ekonomii społecznej ma istotne znaczenie dla polityki społecznej, a przedsiębiorstwa społeczne odgrywają kluczową rolę w tym procesie, szczególnie w obszarach takich jak reintegracja społeczna i zawodowa, zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja usług społecznych. Ta działalność odzwierciedla wartości ekonomii społecznej i ma istotny wpływ na politykę publiczną.

Korzystamy z czterech instrumentów wsparcia ze środków Funduszu Pracy: Wsparcie zatrudnienia, Wsparcie bieżące, Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacja usług społecznych. Dzięki przekazanym środkom możemy jeszcze lepiej pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i tworzyć miejsca pracy dla najbardziej potrzebujących.

Czas realizacji działań w ramach wsparcia z Programu: OD 2023–08–01 DO 2023–12–31

Czas realizacji działań w ramach wsparcia z Programu: OD 2023–08–01 DO 2023–12–31

Verified by MonsterInsights