Search
Close this search box.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE

O PROJEKCIE

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR) prowadzi projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe”, który umożliwia firmom zdobycie wsparcia finansowego na usługi takie jak szkolenia czy doradztwo.

Przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają możliwość wyszukiwania lub zamawiania szkoleń i usług doradczych, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Finansowanie tych usług jest możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, wykorzystując tzw. bony rozwojowe.

DLA KOGO?

W ramach projektu możliwość udziału mają różne podmioty gospodarcze, w tym mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, a także Pracodawcy posiadający swoje siedziby, oddziały, przedstawicielstwa lub inne formy prowadzenia działalności na obszarze podregionu krakowskiego, obejmującego Kraków i okoliczne powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, bocheński oraz myślenicki.

Korzystanie z oferowanych usług jest dostępne dla Przedsiębiorców, Pracodawców oraz ich Pracowników, którzy są zatrudnieni przynajmniej od momentu rozpoczęcia korzystania z danego rozwiązania rozwojowego aż do jego zakończenia.

SPOSÓB DOFINANSOWANIA

Jeden bon rozwojowy odpowiada wartości do 90 zł i może być wykorzystany do pokrycia kosztów usług rozwojowych, takich jak szkolenia (w tym studia podyplomowe), doradztwo czy egzaminy. Finansowanie każdej z tych usług regulowane jest przez bony rozwojowe według określonych zasad:

 • Za godzinę szkolenia na osobę przyznaje się 1 bon rozwojowy, co oznacza, że jedna godzina takiej usługi jest równoważna wartości jednego bonu.

 • Usługi doradcze są wyceniane na 2 bony rozwojowe za godzinę, niezależnie od ilości osób biorących w nich udział. To oznacza, że za jedną godzinę usługi doradczej przypada wartość dwóch bonów.

 • W przypadku egzaminów wartość dofinansowania jest ustalana poprzez podzielenie całkowitego kosztu usługi przez 90 zł, co pozwala określić liczbę bonów potrzebną do pokrycia kosztów.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

W kontekście tego projektu, możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 50% lub 80% wartości bonu rozwojowego. Wyższy poziom dofinansowania, czyli 80%, jest dostępny dla firm, które spełniają pewne kryteria, takie jak:

 • Działalność przedsiębiorstwa w sektorach uznanych za kluczowe dla województwa,
 • Skorzystanie z usługi rozwojowej kończącej się zdobyciem nowych kwalifikacji, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
 • Wybór usługi rozwojowej skupiającej się na rozwijaniu kompetencji cyfrowych lub umiejętności wymaganych w sektorze zielonej gospodarki.

W zależności od wielkości firmy ustalono maksymalne kwoty dofinansowania oraz limit bonów, które przedsiębiorstwo może otrzymać:

 • Osoby samozatrudnione mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie do 11 520 zł, z limitem do 160 bonów,
 • Firmy zatrudniające od 1 do 3 pracowników mogą otrzymać do 14 400 zł, przy limicie 200 bonów,
 • Przedsiębiorstwa z 4 do 9 pracownikami mają dostęp do 17 280 zł i limitu 240 bonów,
 • Organizacje z 10 do 19 pracownikami mogą skorzystać z do 23 040 zł i 320 bonów,
 • Firmy zatrudniające od 20 do 49 osób mogą otrzymać dofinansowanie do 34 560 zł, z limitem 480 bonów,
 • Przedsiębiorstwa z 50 do 99 pracowników mają dostęp do 57 600 zł i limitu 800 bonów,
 • Firmy z 100 do 249 pracowników mogą liczyć na do 103 680 zł, przy limicie 1440 bonów,
 • Największe przedsiębiorstwa, zatrudniające 250 osób i więcej, mają możliwość uzyskania do 195 840 zł z limitem do 2720 bonów.

FUNDACJA PROMOCJI NOWEJ HUTY

Fundacja Promocji Nowej Huty, działająca jako jednostka szkoleniowa, oferuje wsparcie w uzyskiwaniu bonów rozwojowych oraz umożliwia ich wykorzystanie na szeroki zakres szkoleń dostępnych w bazie usług rozwojowych. Dzięki działalności fundacji, przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą skorzystać z profesjonalnie przygotowanych kursów i warsztatów, które nie tylko podnoszą kwalifikacje zawodowe, ale również wpływają na rozwój kompetencji niezbędnych w nowoczesnym biznesie. Oferta szkoleniowa obejmuje tematykę dostosowaną do aktualnych potrzeb rynku, co stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą efektywnie wykorzystać środki z bonów rozwojowych na swoje zawodowe doskonalenie. Fundacja Promocji Nowej Huty stawia na praktyczną wiedzę i umiejętności, otwierając przed uczestnikami szkoleń nowe możliwości rozwoju i karierę zawodową.

Verified by MonsterInsights