Search
Close this search box.

TARNOWSKIE BONY ROZWOJOWE

O PROJEKCIE

Projekt „Tarnowskie Bony Rozwojowe” jest skierowany do pracodawców, przedsiębiorców oraz ich pracowników w podregionie tarnowskim, obejmującym powiaty dąbrowski, miasto Tarnów, tarnowski i brzeski. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie lokalnej gospodarki poprzez oferowanie dostępu do szkoleń, kursów i doradztwa, które mają na celu rozwijanie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji, wzmacniających pozycję uczestników na rynku pracy.

Celem „Tarnowskich Bonów Rozwojowych” jest nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale również wspieranie innowacyjności i konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. Projekt przyczynia się do budowania silniejszej, zrównoważonej gospodarki oraz oferuje praktyczne wsparcie w adaptacji do zmieniających się wymagań rynku, przynosząc korzyści zarówno uczestnikom, jak i całej społeczności lokalnej.

DLA KOGO?

Projekt adresowany jest do pracodawców oraz przedsiębiorstw wszelkich wielkości – od mikroprzedsiębiorstw po duże firmy, które mają swoją siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności w podregionie tarnowskim, obejmującym powiaty: dąbrowski, miasto Tarnów, tarnowski oraz brzeski. Również pracownicy tych podmiotów stanowią kluczową grupę docelową inicjatywy.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Projekt „Tarnowskie Bony Rozwojowe” oferuje dofinansowanie do 80% kosztów usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo i egzaminy, wybieranych z Bazy Usług Rozwojowych.

Bon rozwojowy posiada określoną wartość (1 bon = 90,00 zł). W wartości bonu uwzględniony jest wymagany wkład własny Przedsiębiorcy/Pracodawcy. Maksymalna kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym dla jednego Przedsiębiorcy/Pracodawcy/Limit podstawowy bonów oraz limit dodatkowy Wysokość dofinansowania: / Maksymalne limity dofinansowania: Samozatrudniony – 11 520 zł +  wkład (własny 2880 zł) Samozatrudniony – 160 szt. Wartość łącznie do wykorzystania: 14 400 zł 1–3 pracowników – 14 400 zł +  (wkład własny 3600 zł)1-3 pracowników – 160 + 40 szt. Wartość łącznie do wykorzystania: 18 000 zł 4–9 pracowników – 17 280 zł + (wkład własny 4320 zł) 4-9 pracowników – 160 + 80 szt. Wartość łącznie do wykorzystania: 21 600 zł 10–19 pracowników – 23 040 zł + (wkład własny 4960 zł) 10-19 pracowników – 160 + 160 szt. Wartość łącznie do wykorzystania: 28 800 zł 20–49 pracowników – 34 560 zł + (wkładu własny 8640 zł) 20-49 pracowników – 160 + 320 szt. Wartość łącznie do wykorzystania: 43 200 zł 50–99 pracowników – 57 600 zł + (wkład własny 14 400 zł) 50-99 pracowników – 160 + 640 szt. Wartość łącznie do wykorzystania: 72 000 zł 100–249 pracowników – 103 680 zł + (wkład własny 25 920 zł) 100-249 pracowników – 160 + 1280 szt. Wartość łącznie do wykorzystania: 129 600 zł 250 i więcej – 195 840 zł + (wkład własny 48 960 zł)250 i więcej – 160 + 2560 szt. Wartość łącznie do wykorzystania: 244 800 zł

Verified by MonsterInsights