Search
Close this search box.

“RAZEM DLA RODZINY” – Wspieranie Adopcji i Rodzicielstwa Zastępczego

O PROJEKCIE

Projekt „Razem dla Rodziny – Wspieranie Adopcji i Rodzicielstwa Zastępczego” miał na celu promowanie i wspieranie adopcji oraz rodzicielstwa zastępczego jako alternatywy dla dzieci, które nie mogą być wychowywane przez swoich biologicznych rodziców. Skupiał się na edukacji, wsparciu i doradztwie dla osób zainteresowanych adopcją lub zostaniem rodzicem zastępczym, aby mogły świadomie i odpowiedzialnie podjąć taką decyzję.

Główne cele projektu:

Kampania społeczna dotycząca adopcji i rodzicielstwa zastępczego: Informowanie społeczeństwa i promowanie korzyści dla dzieci i rodzin

W ramach naszej kampanii społecznej jesteśmy zobowiązani do informowania społeczeństwa na temat procesu adopcji i rodzicielstwa zastępczego oraz podkreślania korzyści, jakie wynikają z tych rozwiązań zarówno dla dzieci, jak i rodzin. Nasze działania koncentrują się na dostarczaniu istotnych informacji i edukacji w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat adopcji i rodzicielstwa zastępczego.

Organizacja spotkań, warsztatów i szkoleń dla osób zainteresowanych adopcją lub rodzicielstwem zastępczym: Przygotowanie do nowej roli

Wspieramy osoby zainteresowane adopcją lub rodzicielstwem zastępczym poprzez organizację spotkań, warsztatów i szkoleń. Naszym celem jest lepsze przygotowanie tych osób do pełnienia nowej roli w życiu dziecka. Nasze szkolenia obejmują zarówno aspekty prawne i proceduralne, jak i praktyczne umiejętności potrzebne do zapewnienia odpowiedniego środowiska i opieki dla przyjętego dziecka.

Współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi: Ułatwienie procesu adopcji i rodzicielstwa zastępczego

W ramach naszej kampanii nawiązujemy ścisłą współpracę z urzędami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, aby ułatwić proces adopcji i rodzicielstwa zastępczego. Działamy jako pośrednicy, dostarczając informacje, udzielając wsparcia i pomagając w rozwiązywaniu wszelkich wątpliwości i trudności związanych z tym procesem. Naszym celem jest usprawnienie procedur adopcyjnych oraz zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom zainteresowanym adopcją i rodzicielstwem zastępczym.

Wsparcie dla rodzin w procesie adaptacji po adopcji lub przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej: Dostęp do specjalistów

Rozumiemy, że proces adaptacji po adopcji lub przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej może być wymagający zarówno dla rodziny, jak i dla samego dziecka. Dlatego też zapewniamy wsparcie rodzinom poprzez dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, takich jak psychologowie, terapeuci i doradcy. Chcemy, aby rodziny czuły się wspierane i miały dostęp do niezbędnych narzędzi i zasobów, które pomogą im stworzyć zdrowe i kochające środowisko dla swojego przyjętego dziecka. Nasi specjaliści oferują indywidualne sesje terapeutyczne, poradnictwo rodzicielskie oraz grupowe wsparcie, które pomagają rodzinom w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami i emocjonalnymi aspektami adopcji lub rodzicielstwa zastępczego. Dążymy do zapewnienia kompleksowego wsparcia, które umożliwi rodzinom skuteczną adaptację i rozkwitanie w nowej roli rodziców.

Tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych: Promowanie świadomości adopcji i rodzicielstwa zastępczego

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat adopcji i rodzicielstwa zastępczego. Nasze materiały są dostępne zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Staramy się dostarczać istotne informacje dotyczące procesu adopcyjnego, prawnych aspektów i praktycznych wskazówek dla rodzin zainteresowanych adopcją lub rodzicielstwem zastępczym. Naszym celem jest promowanie świadomości społecznej i rozbudzanie zrozumienia w celu stworzenia bardziej wspierającego i przyjaznego otoczenia dla dzieci w potrzebie.

Podsumowując, nasza kampania społeczna skupia się na informowaniu społeczeństwa o procesie adopcji i rodzicielstwa zastępczego oraz podkreślaniu korzyści, jakie przynosi to zarówno dzieciom, jak i rodzinom. Działamy poprzez organizację spotkań, warsztatów i szkoleń, współpracę z instytucjami i organizacjami, zapewnienie wsparcia dla rodzin w procesie adaptacji oraz tworzenie materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Naszym celem jest zapewnienie pełnego wsparcia dla rodzin zainteresowanych adopcją lub rodzicielstwem zastępczym, aby każde dziecko mogło znaleźć bezpieczne i kochające miejsce do wzrastania.

OSIĄGNIĘCIA PROJEKTU W LATACH 2020-2023

Oferujemy szeroką gamę ponad 100 spotkań informacyjnych i konsultacji dla osób zainteresowanych adopcją lub rodzicielstwem zastępczym. Nasze profesjonalne spotkania mają na celu zwiększenie świadomości na temat procesu adopcyjnego oraz dostarczenie niezbędnych informacji i wsparcia dla osób pragnących zostać rodzicami adopcyjnymi lub zastępczymi.

Oferujemy kompleksowe szkolenia i warsztaty dla przyszłych rodziców adopcyjnych i zastępczych. Nasze doświadczenie obejmuje przeprowadzenie aż 50 wysokiej jakości spotkań, które mają na celu przygotowanie uczestników do pełnienia roli rodziców w sposób odpowiedzialny i efektywny.

Dzięki naszej skutecznej współpracy z mediami i strategii wykorzystania mediów społecznościowych, informacje na temat adopcji i rodzicielstwa zastępczego dotarły do olbrzymiej liczby ponad 500 000 osób. Nasze działania zostały zaplanowane z myślą o optymalizacji widoczności i zasięgu, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych.

Oferujemy wsparcie dla ponad 200 rodzin w procesie adaptacji po adopcji lub przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej. Nasze usługi obejmują udzielanie porad, organizację grup wsparcia oraz zapewnienie dostępu do specjalistów. Nasz cel to zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin, aby pomóc im skutecznie przystosować się do nowej sytuacji i zbudować zdrowe relacje z adoptowanym dzieckiem lub dziećmi.

KAMPANIA W SOCIAL MEDIACH

PROJEKT OBEJMOWAŁ:

Informacja

Organizację cyklu szkoleń dla rodziców dotyczących różnych aspektów rodzicielstwa, w tym wychowania dziecka, rozwoju dziecka, zdrowia dziecka, psychologii rodziny i relacji między rodzicami.

Edukacja

Przeprowadzenie warsztatów i spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania ich umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Działanie

Realizację kampanii społecznej promującej pozytywne wzorce wychowawcze i zachowań w rodzinie. Udostępnianie rodzicom porad i informacji w formie poradników, artykułów i publikacji.

Verified by MonsterInsights