Search
Close this search box.

BON DLA PODCHALAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY

O PROJEKCIE

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy to kluczowy projekt wspierający rozwój lokalnych przedsiębiorstw w subregionie podhalańskim, obejmującym powiaty nowotarski, suski i tatrzański. Inicjatywa ta umożliwia przedsiębiorcom i ich pracownikom, w tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek, uzyskanie dofinansowania na usługi rozwojowe, które mogą pokryć nawet do 80% kosztów.

Dzięki programowi Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy, uczestnicy mogą korzystać z szeregu szkoleń, doradztwa oraz egzaminów, które są zaprojektowane, aby zwiększać ich kwalifikacje i kompetencje biznesowe. Celem tych działań jest wspieranie trwałego rozwoju i zwiększanie konkurencyjności firm na lokalnym rynku.

Projekt finansowany jest przez środki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i skierowany do przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie powiatów nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. To doskonała okazja dla firm działających w tym regionie do skorzystania z wartościowego wsparcia i rozwoju swoich biznesów.

DLA KOGO?

Projekt Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy oferuje wsparcie dla szerokiej grupy beneficjentów z subregionu podhalańskiego, obejmującego powiaty nowotarski, suski i tatrzański. Jest to znakomita inicjatywa dla różnorodnych uczestników rynku gospodarczego, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.

 1. Przedsiębiorcy: Wsparcie skierowane jest do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, jak również jednoosobowych działalności gospodarczych. Niezależnie od formy prawnej firmy, każdy przedsiębiorca może skorzystać z oferty projektu.

 2. Pracownicy firm: Projekt umożliwia wszystkim pracownikom zatrudnionym w firmach zlokalizowanych w subregionie podhalańskim podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych, co przyczynia się do zwiększenia ich wartości na rynku pracy.

 3. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek: Freelancerzy, wolni strzelcy, oraz osoby wykonujące profesje liberalne zarejestrowani w subregionie podhalańskim, również mogą korzystać z dofinansowania, które wspiera ich rozwój zawodowy i umożliwia efektywniejsze prowadzenie działalności.

 4. Firmy z różnymi formami obecności na terenie subregionu: Projekt obejmuje przedsiębiorstwa, które mają swoją siedzibę, oddział, filię, delegaturę lub inną jednostkę organizacyjną w wymienionych powiatach, dostarczając im szans na rozwój i zwiększenie konkurencyjności.

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy to integralna część strategii rozwoju lokalnego, zapewniająca konkretne narzędzia do wzmacniania potencjału gospodarczego regionu poprzez edukację i rozwój zawodowy jego mieszkańców.

POZIOM DOFINANSOWANIA

Projekt Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy – Dofinansowanie Usług Rozwojowych w Subregionie Podhalańskim

Projekt Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy zapewnia znaczące wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw oraz ich pracowników w subregionie podhalańskim, obejmującym takie miasta jak Nowy Targ czy Zakopane. Standardowe dofinansowanie wynosi 50% kosztów usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo czy egzaminy. Pozostałe 50% kosztów pokrywane jest ze środków własnych przedsiębiorstwa, co stanowi tzw. wkład własny.

Dodatkowo, projekt oferuje zwiększone dofinansowanie do 80% dla określonych grup docelowych i rodzajów działalności, co pozwala zredukować wkład własny do zaledwie 20%. Wysokość zwiększonego wsparcia skierowana jest do następujących kategorii beneficjentów:

 • Pracownicy powyżej 50 roku życia: wsparcie w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności.
 • Pracownicy o niskich kwalifikacjach: pomoc w podnoszeniu kompetencji zawodowych.
 • Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu oraz z branż/sektorów wysokiego wzrostu: ze względu na ich znaczący potencjał rozwojowy i wpływ na gospodarkę regionu.
 • Przedsiębiorstwa działające na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze: wsparcie dla ośrodków miejskich w ich rozwoju gospodarczym.
 • Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER: kontynuacja wsparcia w realizacji wyznaczonych ścieżek rozwoju.
 • Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji: edukacyjne wsparcie mające na celu podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników.

Te zmiany mają na celu zapewnić, że każde przedsiębiorstwo i pracownik z subregionu podhalańskiego mogą skorzystać z możliwości rozwojowych, które są dostosowane do ich unikalnych potrzeb i sytuacji. Projekt Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy stanowi kluczowy element wsparcia dla wzrostu gospodarczego i profesjonalnego rozwoju w regionie.

SPOSÓB DOFINANSOWANIA

Projekt Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy wprowadza innowacyjny system dofinansowania usług rozwojowych za pomocą specjalnych bonów, które funkcjonują jako środek płatności. Każdy przedsiębiorca uczestniczący w projekcie otrzymuje pulę bonów, której wielkość zależy od liczby zatrudnionych pracowników. Bony te można wykorzystać do opłacenia różnorodnych usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo, czy egzaminy, zgodnie z ustalonymi limitami i stawkami.

Wartość Bonu:

 • 1 Bon równa się 60 PLN i jest podstawową jednostką rozliczeniową w ramach projektu.

Limity Bonów dla Różnych Usług:

 • Usługi szkoleniowe: Dofinansowanie szkoleń realizowane jest przy stawce 1 bon za godzinę szkolenia, co odpowiada 60 PLN/godz.
 • Usługi doradcze: Do usług takich jak coaching, mentoring, doradztwo, czy facylitacja przypisano stawkę 2 bony za godzinę, co przekłada się na 120 PLN/godz.
 • Usługi jednorazowe (egzaminy): Dofinansowanie tego typu usług kalkulowane jest na podstawie algorytmu, który dzieli całkowitą cenę usługi przez 60 PLN, umożliwiając wyliczenie liczby bonów potrzebnych do jej pokrycia.
Verified by MonsterInsights