Search
Close this search box.

Mobilne usługi społeczne dla osób ze specjalnymi potrzebami

Cel Projektu

Nasz główny cel to poprawa dostępności oraz jakości usług socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami w Nowej Hucie oraz w sąsiednich regionach. Projekt „Mobilne usługi socjalne dla osób z niepełnosprawnościami” został stworzony z myślą o dostarczaniu specjalistycznych usług i wsparcia bezpośrednio do domów klientów, którzy z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z usług stacjonarnych. Inicjatywa ta odpowiada na potrzeby osób, dla których tradycyjne formy wsparcia są niedostępne lub niewystarczające, umożliwiając im dostęp do niezbędnych usług bez konieczności opuszczania domu. Dzięki temu projektowi, osoby z ograniczeniami mobilności mają szansę na lepszą integrację społeczną i poprawę jakości życia.

Zasięg

Projekt rozciąga swoje działania na obszar Nowej Huty oraz tereny przyległe. Nasze zespoły mobilne pozwalają nam na dotarcie do każdej osoby potrzebującej wsparcia, bez względu na jej lokalizację. Dzięki elastyczności i mobilności naszego personelu, jesteśmy w stanie oferować pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, zapewniając wsparcie osobom znajdującym się w trudno dostępnych miejscach. Nasza zdolność do dotarcia do klientów w ich własnych domach jest kluczowa w eliminowaniu barier dostępu do usług społecznych, co czyni nasz projekt niezwykle ważnym dla społeczności w Nowej Hucie i okolicach.

Grupa Docelowa

Skupiamy nasze wysiłki na osobach z ograniczoną mobilnością, w tym seniorach, osobach z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, dla których dostęp do usług społecznych poza domem jest ograniczony lub niemożliwy. Nasz cel to umożliwienie tym grupom łatwiejszego dostępu do potrzebnych usług, zapewniając wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne – w ich własnych domach. Dzięki temu podejściu, osoby, które doświadczają trudności z dotarciem do zewnętrznych źródeł pomocy, mogą otrzymać niezbędne wsparcie bez konieczności pokonywania barier fizycznych i psychologicznych. Nasze działania są odpowiedzią na wyzwania, z jakimi borykają się te osoby, dążąc do ich większej samodzielności i poprawy jakości życia.

Źródło finansowania

Fundacja Promocji Nowej Huty w ramach ww. programu realizuje obszar 3 – Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, w tym:

– rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności m.in. związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu;

– wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;

– wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej;

-doradztwo zewnętrzne polegające na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi lub technologii ;

-doposażenie umożliwiające pracę zdalną w zakresie: doradztwa, szkoleń dla pracowników oraz zakupu licencji lub oprogramowania.

Celem projektu jest utworzenie mobilnego centrum społecznego (usługowo -doradczego). Na działania w projekcie składać się będą:
– adaptacja technologiczna do utworzenia mobilnego centrum wsparcia społecznego;
– wsparcie procesu modernizacji poprzez zakup niezbędnych środków trwałych i przeszkolenie pracowników z obsługi osób ze specjalnymi potrzebami oraz zasad dostępności.

KONTAKT

Jeśli masz pytania, chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami przez:
– E-mail: biuro@fundacjanh.org
– Telefon: +48 575 661 551
– Adres: os. Centrum D7 LU 8, Kraków
Verified by MonsterInsights