Search
Close this search box.

Mobilne usługi społeczne dla osób ze specjalnymi potrzebami

Cel Projektu

Nasz główny cel to poprawa dostępności oraz jakości usług socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami w Nowej Hucie oraz w sąsiednich regionach. Projekt „Mobilne usługi socjalne dla osób z niepełnosprawnościami” został stworzony z myślą o dostarczaniu specjalistycznych usług i wsparcia bezpośrednio do domów klientów, którzy z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z usług stacjonarnych. Inicjatywa ta odpowiada na potrzeby osób, dla których tradycyjne formy wsparcia są niedostępne lub niewystarczające, umożliwiając im dostęp do niezbędnych usług bez konieczności opuszczania domu. Dzięki temu projektowi, osoby z ograniczeniami mobilności mają szansę na lepszą integrację społeczną i poprawę jakości życia.

Zasięg

Projekt rozciąga swoje działania na obszar Nowej Huty oraz tereny przyległe. Nasze zespoły mobilne pozwalają nam na dotarcie do każdej osoby potrzebującej wsparcia, bez względu na jej lokalizację. Dzięki elastyczności i mobilności naszego personelu, jesteśmy w stanie oferować pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, zapewniając wsparcie osobom znajdującym się w trudno dostępnych miejscach. Nasza zdolność do dotarcia do klientów w ich własnych domach jest kluczowa w eliminowaniu barier dostępu do usług społecznych, co czyni nasz projekt niezwykle ważnym dla społeczności w Nowej Hucie i okolicach.

Grupa Docelowa

Skupiamy nasze wysiłki na osobach z ograniczoną mobilnością, w tym seniorach, osobach z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, dla których dostęp do usług społecznych poza domem jest ograniczony lub niemożliwy. Nasz cel to umożliwienie tym grupom łatwiejszego dostępu do potrzebnych usług, zapewniając wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne – w ich własnych domach. Dzięki temu podejściu, osoby, które doświadczają trudności z dotarciem do zewnętrznych źródeł pomocy, mogą otrzymać niezbędne wsparcie bez konieczności pokonywania barier fizycznych i psychologicznych. Nasze działania są odpowiedzią na wyzwania, z jakimi borykają się te osoby, dążąc do ich większej samodzielności i poprawy jakości życia.

Źródło finansowania

Projekt otrzymał finansowanie z programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”, dysponując budżetem w wysokości 190 000,00 zł. To wsparcie finansowe pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) umożliwia nam realizację ambitnych celów i świadczenie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Dzięki funduszom z KPO, nasz projekt ma szansę na znaczące wpłynięcie na poprawę dostępności i jakości usług społecznych dla osób z ograniczeniami mobilności w Nowej Hucie i okolicznych obszarach, zapewniając im niezbędne wsparcie i usługi bezpośrednio w ich domach.

KONTAKT

Jeśli masz pytania, chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie lub jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami przez:
– E-mail: biuro@fundacjanh.org
– Telefon: +48 575 661 551
– Adres: os. Centrum D7 LU 8, Kraków
Verified by MonsterInsights