Search
Close this search box.

“RAZEM DLA ŚRODOWISKA” – program edukacji ekologicznej

O PROJEKCIE

Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa.
Cele szczegółowe:
upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej

PLANOWANE DZIAŁANIA NA 2023

Fundacja Promocji Nowej Huty ma zaszczyt zaprezentować swój nowy projekt edukacyjny, którego głównym celem jest promowanie ekomobilności wśród mieszkańców . Projekt „Edukacja Ekologiczna: Ekomobilność” ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie do korzystania z bardziej zrównoważonych środków transportu.

W obliczu współczesnych wyzwań związanych z ochroną środowiska, konieczne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu transportu na naszą planetę. W ramach tego projektu, Fundacja Promocji Nowej Huty będzie skupiała się na promowaniu ekomobilności jako alternatywy dla tradycyjnych środków transportu.

Ekomobilność odnosi się do sposobów podróżowania, które są przyjazne dla środowiska, minimalizując negatywny wpływ na klimat i zdrowie ludzi. W ramach projektu, Fundacja będzie organizować różnorodne działania edukacyjne, które będą zachęcać mieszkańców do korzystania z ekomobilnych rozwiązań transportowych, takich jak:

Rower:

 Promocja jazdy na rowerze jako zdrowej, ekologicznej i ekonomicznej formy transportu. 

Transport publiczny:

 Informowanie mieszkańców o korzyściach wynikających z korzystania z transportu publicznego, takiego jak autobusy czy tramwaje. Promocja biletów okresowych, kampanie edukacyjne dotyczące rozkładów jazdy i zachęcanie do korzystania z komunikacji publicznej. 

Samochody elektryczne:

Edukowanie mieszkańców na temat zalet samochodów elektrycznych i promowanie ich jako alternatywy dla tradycyjnych pojazdów spalinowych. Organizacja pokazów samochodów elektrycznych, dostarczanie informacji na temat stacji ładowania i programów zachęcających do zakupu samochodów elektrycznych. Carpooling:

Zachęcanie do wspólnego podróżowania przez organizowanie platform carpoolingowych, które umożliwiają mieszkańcom dzielenie się samochodem i kosztami podróży. Promowanie korzyści ekologicznych i ekonomicznych wynikających z carpoolingu.

W ramach projektu Fundacja Promocji Nowej Huty będzie współpracować z lokalnymi społecznościami, szkołami, władzami lokalnymi oraz partnerami biznesowymi.

Doświadczenie FUNDACJI PROMOCJI NOWEJ HUTY

Fundacja Promocji Nowej Huty  była organizatorem konferencji „Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi”. Fundacja Promocji Nowej Huty od dawna działa na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w regionie. Jej aktywność skupia się na różnych obszarach, takich jak edukacja ekologiczna, inicjowanie projektów związanych z ekologią oraz organizacja konferencji i warsztatów dotyczących problematyki środowiskowej.

Podczas konferencji omawiano wiele istotnych tematów. Pierwszym z nich były strategie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w kontekście zmian klimatycznych. Ekspertów z różnych dziedzin podzieliło się swoją wiedzą na temat wpływu zmian klimatycznych na cykle wodne i przedstawiono innowacyjne rozwiązania służące zarządzaniu wodami opadowymi i roztopowymi w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Panel dyskusyjny. Od lewej: Grzegorz Gałabuda (SID Szkolenia i Doradztwo), Witold Sumisławski (SU-MAN), Mikołaj Maśliński (Kancelaria SMM Legal), Krzysztof Kacprzak (ŁSI), dr Jędrzej Bujny (Kancelaria SMM Legal), Grażyna Pawlak (PWIK w Kaliszu), Andrzej Sidorski (NFOŚiGW). Fot. Quality Studio

Kolejnym tematem konferencji było zrównoważone gospodarowanie wodami deszczowymi w obszarach miejskich. Prelegenci zaprezentowali najlepsze praktyki i rozwiązania stosowane w różnych miastach, które mają na celu efektywne wykorzystanie wody deszczowej, minimalizowanie ryzyka powodziowego oraz ochronę jakości wód gruntowych.

Konferencja skupiła się także na roli infrastruktury zielonej w gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi. Przedstawiono projekty urbanistyczne, które uwzględniają naturalne sposoby retencji wody, takie jak zielone dachy, ogrody deszczowe i mokradła, oraz omówiono korzyści ekologiczne i społeczne wynikające z ich implementacji.

PRELEGENCI

POSTAWA EKOLOGICZNA

W dzisiejszych czasach, kiedy zmiany klimatyczne i degradacja środowiska stają się coraz bardziej palącymi problemami, nie możemy siedzieć z założonymi rękami. Każdy z nas ma możliwość dokonania pozytywnych zmian i wprowadzenia praktyk ekologicznych w swoim codziennym życiu. Oto kilka prostych kroków, które możemy podjąć:

Oszczędzaj energię: Wyłączaj światła w pomieszczeniach, w których nie przebywasz, korzystaj z energooszczędnych żarówek i urządzeń elektronicznych. Możesz również zainstalować panele słoneczne, które pomogą Ci wykorzystywać odnawialne źródła energii.

Oszczędzaj wodę: Dbaj o nasz najcenniejszy zasób – wodę. Napraw cieknące kraniki, korzystaj z pryszniców zamiast wanny, zbieraj wodę deszczową do podlewania roślin. Małe zmiany mogą mieć ogromny wpływ!

Recykling: Oddzielaj odpady i przekazuj je do lokalnych punktów recyklingu. Poprzez recykling zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska i pomagamy zachować surowce naturalne.

Wybieraj produkty ekologiczne: Gdy kupujesz, zwracaj uwagę na produkty oznaczone jako ekologiczne, organiczne lub pochodzące z odnawialnych źródeł. W ten sposób wspierasz firm i producentów, którzy dbają o środowisko.

Verified by MonsterInsights